Jakiego kierunku studiów szukasz?

Farmerstwo

Studia z zakresu Farmerstwa są makrokierunkiem, oferowanym przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W skład makrokierunku farmacja wchodzą: rolnictwo i zootechnika.

Kierunek studiów Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Program studiów zawiera nowe przedmioty, które wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie m.in. produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych.

Dla kogo studia na kierunku farmerstwo

Kierunek jest propozycją dla miłośników nauk przyrodniczych, którzy swoją przyszłość zawodową planują związać z działalnością rolniczą.

Program kształcenia na kierunku farmerstwo

Przykładowe przedmioty nauczania w programie studiów na kierunku farmerstwo:

 • botanika i fizjologia roślin,
 • mikrobiologia,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • gleboznawstwo,
 • genetyka ogólna,
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • genetyczne podstawy hodowli zwierząt ,
 • przyrodnicze podstawy nawożenia,
 • mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • użytkowanie łąk i pastwisk,
 • podstawy prawa,
 • technologia informacyjna,
 • chemia,
 • zoologia,
 • agroekologia i ochrona środowiska,
 • agrometeorologia,
 • anatomia i fizjologia zwierząt,
 • grafika inżynierska,
 • pszczelarstwo,
 • łowiectwo,
 • melioracje rolne,
 • przechowalnictwo produktów rolniczych,
 • utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych,
 • podstawy rekreacji konnej i hipoterapii,
 • ochrona przyrody w agroekosystemach,
 • fundusze unijne dla obszarów wiejskich,
 • uprawa roślin alternatywnych,
 • uprawa roli i roślin, ochrona roślin,
 • higiena,
 • profilaktyka i dobrostan zwierząt,
 • technologia produkcji zwierząt przeżuwających,
 • trzody chlewnej i drobiu,
 • użytkowanie i hodowla koni,
 • sadownictwo,
 • warzywnictwo.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku farmerstwo

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku farmerstwo

Absolwent studiów farmerskich może znaleźć zatrudnienie w:

 • gospodarstwach agroturystycznych
 • przemyśle rolno-spożywczym
 • doradztwie rolniczym
 • stacjach hodowli roślin
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych
 • skupie i obrocie produktów roślinnych i zwierzęcych
 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i ochroną środowiska na obszarach wiejskich.

Opinie o kierunku farmerstwo

Kierunki pokrewne do kierunku farmerstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek farmerstwo

W których miastach można studiować kierunek farmerstwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie