Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

uczelnia publiczna, 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 C, (+46) 834 40 00, bos@ansb.pl

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Studiuj w ANSB w Skierniewicach


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Lubelska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży