Jakiego artykułu szukasz?

Administracja w Poznaniu

Administracja nieodmiennie kojarzy się z pracą w biurze, stosem dokumentów, ogromną liczbą podpisów i obowiązujących terminów. Nieprzypadkowo kierunek ten realizują na uczelniach publicznych wydziały prawnicze. Niektórzy nawet twierdzą, że Administracja, to takie „małe prawo” – w trakcie studiów nie zabraknie nauki przepisów, poznawania kodeksów postępowań.

Administracja w Poznaniu

Każda firma, instytucja potrzebuje obsługi prawno-administracyjnej. Choć Administracja to powszechne studia, oferowane przez liczną bardzo grupę uczelni, administratywiści znajdują zatrudnienie zarówno w sferze prywatnej, jak i rozbudowanej i rozwijającej się nieustannie administracji państwowej czy europejskiej.

W tym artykule sprawdzamy, jak możecie zdobyć wykształcenie w zakresie administracji – jaka jest oferta edukacyjna w Poznaniu, które uczelnie realizują ten kierunek, jak wygląda rekrutacja oraz możliwości zatrudnienia.

Administracja w Poznaniu - studia

Administrację wybierają osoby dokładne, uporządkowane, cierpliwe, mające łatwość przyswajania zmieniających się przepisów prawa.

Studia przybliżają zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Przygotowują kadry urzędnicze, a także pracowników instytucji pozarządowych czy osoby aktywne w polityce.

Studenci uzyskują umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawniczych, poznają terminologię oraz przepisy administracyjne.

Studia na Administracji to przede wszystkim wiele różnorodnych specjalności. Oferta Poznania:

Administracja, specjalności:

 • administracja samorządowa
 • kadry i płace
 • administracja publiczna
 • administracja finansowa i podatkowa
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych
 • administracja w biznesie
 • administracja gospodarcza
 • administracja i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego
 • administracja w ochronie zdrowia
 • administracja w wymiarze sprawiedliwości
 • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-poznan/.

Administracja w Poznaniu – uczelnie i rekrutacja

Administrację w tym ośrodku akademickim oferują:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Rekrutacja na UAM odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Punktowany jest język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wybrany spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci do uczelni niepublicznych przyjmowani według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Administracja w Poznaniu – praca

Ukończenie studiów administracyjnych pozwala uzyskać kompetencje umożliwiające zatrudnienie przykładowo w:

 • instytucjach gospodarki budżetowej
 • administracji rządowej i samorządowej
 • kancelariach prawniczych
 • sądach
 • urzędach skarbowych
 • służbie cywilnej
 • służbach mundurowych (policji, straży)
 • instytucjach unijnych
 • agencjach rządowych.

Więcej o studiach na Administracji:

Powiązane treści

Administracja w Białymstoku
Administracja w Białymstoku
Administracja w Kielcach
Administracja w Kielcach
Administracja w Warszawie
Administracja w Warszawie
Administracja w Opolu
Administracja w Opolu
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Olsztynie
Administracja w Olsztynie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Lublinie
Administracja w Lublinie
Administracja w Katowicach
Administracja w Katowicach
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Administracja w Toruniu
Administracja w Toruniu
Administracja w Łodzi
Administracja w Łodzi
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Coventry University Wrocław
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach