Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

uczelnia niepubliczna, 61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, (+61) 655 33 33, rekrutacja@wsb.poznan.pl

Rekrutacja - Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Zasady naboru na studia w WSB Merito

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu rusza w marcu i potrwa do końca września.

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości.

Studentem studiów II stopnia może zostać każda osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite studia magisterskie.

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zacząć studia podyplomowe.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. Im wcześniej się zapiszesz, tym większą zniżkę w czesnym otrzymasz!

Warto wiedzieć:

Na wszystkie studia w WSB Merito możesz zapisać się online, dzięki czemu cały proces rekrutacyjny przejdziesz bez wychodzenia z domu.

Na studia I stopnia możesz zapisać się jeszcze przed maturą. Nasz system przypomni Ci o dołączeniu skanu dyplomu po ogłoszeniu wyników matur.

Również na studia II stopnia możesz zapisać się przed obroną, a dyplom ukończenia studiów dostarczysz później.

Studiuj na Uniwersytecie WSB Merito

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie