Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Celem kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zgodnie z najnowszymi tendencjami kształcenia nauczycieli, do pracy z dziećmi w przedszkolu i w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Studenci przygotowywani są do:

  • zapewniania dzieciom opieki, wychowywania,
  • nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • stwarzania warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”,
  • pomagania dziecku w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej.

Studia na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna przygotowują również do współpracy z rodzicami i działań wychowawczych wobec nich. Edukacja przedszkolna obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna kształci w zakresie pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Dla kogo studia na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Kierunek ten to propozycja dla osób lubiących dzieci, cierpliwych, konsekwentnych, zaradnych, kreatywnych. Potrafiących radzić sobie w sytuacjach niestandardowych.

Program kształcenia na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

W programie studiów znajdą się treści związane z teorią i praktyką wychowania, nauczania i uczenia się.

Studenci poznają zasady funkcjonowania środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych, opiekuńczych.

Realizowana jest praktyka zawodowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Absolwenci kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych.

Opinie o kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Praca z małymi dziećmi w wieku przedszkolnym czy klasach I-III wymaga odpowiednich predyspozycji i przygotowania, pozwalającego dostosować metody dydaktyczne do uczniów o konkretnych potrzebach, wymaganiach i możliwościach edukacyjnych.

Kierunki pokrewne do kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Jakie uczelnie oferują kierunek zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

W których miastach można studiować kierunek zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie