Jakiego kierunku studiów szukasz?

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kończy studia z wiedzą dotyczącą organizacji środowiska przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz procesu edukacji w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Wie, na czym polega specyfika pracy wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, rozumie potrzebę respektowania praw rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, docenia znaczenie współpracy z rodzicami dziecka i środowiskiem lokalnym.

Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydaktycznych dotyczących gotowości szkolnej, dynamiki procesów zachodzących w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej oraz zachowań dysfunkcyjnych. Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma umiejętności doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania lub przetwarzania informacji. Posiada umiejętności twórczego i innowacyjnego podejścia do realizacji zadań edukacyjnych oraz dobierania właściwego sposobu postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju dziecka, jego możliwości i potrzeb.

Absolwent kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kompetencje zawodowe, w ramach których jest gotów do: profesjonalnych zachowań wynikających z podejmowanej działalności pedagogicznej, odpowiedzialnego wykonywania powinności nauczyciela-wychowawcy i odpowiedzialności zawodowej, współpracy z rodzicami i aktywnego uczestnictwa w zespole nauczycieli oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

W ramach praktyki zawodowej absolwent uzyskuje praktyczne przygotowanie do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Dla kogo studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Lubisz pracować z dziećmi? Od zawsze dobrze czułaś się w roli opiekuna, nauczyciela, doradcy? Widzisz swoją przyszłość zawodową w przedszkolu lub szkole podstawowej?

Jeżeli odpowiadasz twierdząco, to z pewnością zainteresują się stopnia o profilu praktycznym na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Program kształcenia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Realizując program nauczania przedszkolnego, zdobędziesz tytuł licencjata oraz wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, filozoficzną, historyczną oraz umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, będące podstawą do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Ukończenie studiów na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach, w punktach przedszkolnych, w zespołach wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, w klasach I-III szkoły podstawowej, w placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzących zajęcia dla dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w edukacji domowej, w żłobkach i domach dziecka.

Opinie o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunki pokrewne do kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie uczelnie oferują kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

W których miastach można studiować kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu