Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Studia na kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych kształcą specjalistów przygotowanych do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w obszarach:

 • sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci i wewnętrznych instalacji gazowych,
 • sieci i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych
 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,
 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa, • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych, • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,
 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biotechnologia i kierunkach pokrewnych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych?

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w: przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej, biurach projektowych, zakładach przemysłowych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska, specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej, ma możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Absolwenci Sieci i instalacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych mogą ubiegać się o:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Studenci po piątym semestrze studiów stacjonarnych, wybierają jeden z dwóch bloków tematycznych ukierunkowanych na:

 • Sieci i instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe,
 • Sieci ciepłownicze i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Dla kogo studia na kierunku sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Jakie uczelnie oferują kierunek sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

W których miastach można studiować kierunek sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego