Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Zielonej Górze

Sprawdzamy możliwości studiowania na kierunkach administracyjnych w Zielonej Górze. Zobacz, które uczelnie oferują te studia, jakie przedmioty warto wybrać na maturze oraz jakie są perspektywy pracy po Administracji.
administracja w Zielonej Górze

Administracja - studia

Celem kształcenia na kierunku jest uzyskanie umiejętności sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z administracją. W obszarze administracji mieści się m.in. stosowanie odpowiednich przepisów, obieg dokumentów, sprawy kadrowe, finansowe.

Na studiach i w przyszłej pracy dobrze sprawdzą się osoby uporządkowane, systematyczne, dokładne i cierpliwe, swobodnie poruszające się w gąszczu przepisów. To kierunek odpowiedni dla dobrych organizatorów.

Na tutejszej Administracji kierunek realizowany jest w systemie zarówno stacjonarnym, jak i zaoczny. Po ukończeniu licencjackich studiów pierwszego stopnia można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Administracja - przedmioty na studiach

W programie studiów znajdą się m.in.: historia administracji, nauka administracji, nauka o państwie i polityce, organizacja i zarządzanie w administracji, ogólne prawo administracyjne, prawo cywilne z umowami w administracji, podmioty systemu ochrony prawnej, postępowanie administracyjne, technologie informatyczne w administracji, zarządzanie projektami w sektorze publicznym.

Administracja w Zielonej Górze – specjalności

Studenci w toku studiów mogą wybrać:

 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • administracja finansowa
 • administracja publiczna
 • administracja gospodarcza

Na studiach drugiego stopnia dostępne są:

 • administracja samorządowa
 • służby publiczne

Administracja w Zielone Górze – rekrutacja

W procesie rekrutacji na UZ uwzględniany jest język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, historia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Zielonej Górze – perspektywy pracy

Absolwenci mogą przykładowo pracować w:

 • urzędach administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • strukturach samorządowych
 • placówkach kulturalnych
 • organach ochrony prawnej
 • organach partii politycznych
 • organach Unii Europejskiej
 • instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czy warto studiować Administrację?

Administracja bywa nazywana małym prawem. Rzeczywiście procedury administracyjne zapisane są w dziesiątkach przepisów, które nie są stałe, bywają zmieniane, co wymaga ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i śledzenia wszelkich nowelizacji. Administracja jest wszędzie tam, gdzie pojawia się jakakolwiek sformalizowana działalność biznesowa, społeczna – począwszy od szczebla państwowego czy europejskiego po niewielkie przedsiębiorstwa.

Zarobki po Administracji

Mediana wynagrodzeń specjalisty administracji publicznej wynosi blisko 3900 zł.

W przypadku starszego specjalisty jest to kwota 4650 zł. Według danych statystycznych 25% osób zatrudnionym na tym stanowisku zarabia więcej niż 5600 zł.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Jakie uczelnie w Zielonej Górze oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Zielonej Górze

a
administracja analityka społeczna animacja kultury i twórczej aktywności w sieci architektura architektura wnętrz astronomia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe biologia biomonitoring i zarządzanie środowiskiem biotechnologia biznes elektroniczny budownictwo
c
coaching i doradztwo filozoficzne
d
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektrotechnika energetyka environmental protection
f
filologia angielska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
geoinformatyka geoinformatyka i techniki satelitarne grafika
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inteligentne systemy miejskie inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria lotnicza inżynieria środowiska
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kryminologia i resocjalizacja kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana literatura popularna i kreacje światów gier logistyka logopedia logopedia z neurodydaktyką
m
malarstwo matematyka mechanika i budowa maszyn międzynarodowe stosunki polityczne
n
nanotechnologia
o
ochrona środowiska
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie społeczne psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z kryminologią
s
socjologia sport sztuki wizualne
t
teologia turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji
ż
żywienie człowieka i dietoterapia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Poznańska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski