Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyka i robotyka w Zielonej Górze

Jeśli szukasz studiów inżynierskich, rozważ kierunek Automatyka i robotyka realizowany w Zielonej Górze. Poznaj ofertę kształcenia, dostępne specjalności. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja. Dowiedz się, gdzie pracują i ile zarabiają absolwenci Automatyki i robotyki.
automatyka i robotyka w Zielonej Górze

Automatyka i robotyka - studia

Studia na Automatyce i robotyce obejmują zagadnienia z zakresu analizy sygnałów, informatyki, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych, metod sztucznej inteligencji, mechaniki, elektroniki, techniki mikroprocesorowej i inżynierii komputerowej.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera i magistra inżyniera.

Automatyka i robotyka – przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów kształcenia znajdą się m.in.: analiza matematyczna, podstawy programowania, metody numeryczne, metrologia, modelowanie i symulacje, podstawy elektroniki, metody analizy danych, podstawy energoelektroniki, podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, sterowanie procesami dyskretnymi, sygnały i systemy dynamiczne, podstawy robotyki, programowalne sterowniki logiczne, sterowanie robotów.

Automatyka i robotyka – specjalizacje

Na studiach pierwszego stopnia wybrać można ścieżki kształcenia:

 • automatyka przemysłowa
 • przemysłowe systemy automatyki robotyki

Studenci studiów drugiego stopnia mają do wyboru:

 • komputerowe systemy automatyki

Automatyka i robotyka – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka, informatyka.

Jeśli chcesz sprawdzić szczegółowe zasady rekrutacji na Automatykę i robotykę w innych uczelniach, odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Automatyce i robotyce

Ukończenie kierunku pozwala na efektywną współpracę ze specjalistami innych dziedzin takich jak np. elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria komputerowa, mechanika i technologia mechaniczna, chemia procesowa, zarządzanie i organizacja produkcji.

Absolwenci są przygotowani do pod­ję­cia pracy związanej z pro­jek­towaniem, uruchami­an­iem oraz eksploat­acją nowoczes­nych i klasy­cznych układów oraz sys­temów automatyki w zas­tosowa­ni­ach prze­mysłowych i poza­prze­mysłowych.

Czy warto studiować Automatykę i robotykę?

Kierunek ciągle należy do jednych z najchętniej wybieranych studiów technicznych.

Automatyka i robotyka stanowi z kolei jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin inżynierskich.


Zarobki po Automatyce i robotyce

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków wynosi blisko 8000 brutto, a co drugi automatyk otrzymuje pensję od 6400 do 9400 zł brutto.

Automatyka i robotyka – opinie

Coraz bardziej zautomatyzowane procesy technologiczne wymagają wsparcia automatyków i robotyków. Choć sztuczna inteligencja wpiera działalność człowieka, komputery sterują produkcją i wspomagają podejmowanie decyzji, to wszystkie te maszyny i urządzenia ciągle projektuje, programuje, „uczy” człowiek.

Inżynierowie z tej dziedziny są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.


***

Poznaj również inne kierunki o podobnej tematyce:

Automatyka i robotyka przemysłowa

Automatyka i elektronika

Automatyka i robotyka stosowana

Automatyka i sterowanie robotów

Robotyka i automatyzacja procesów

Robotyka i automatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Zobacz kierunki studiów technicznych

Więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Zielonej Górze oferują kierunek automatyka i robotyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Zielonej Górze

a
administracja animacja kultury i twórczej aktywności w sieci architektura architektura wnętrz astronomia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe biologia biomonitoring i zarządzanie środowiskiem biotechnologia biznes elektroniczny budownictwo
c
coaching i doradztwo filozoficzne
d
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektrotechnika energetyka environmental protection
f
filologia angielska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
geoinformatyka geoinformatyka i techniki satelitarne grafika
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inteligentne systemy miejskie inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria lotnicza inżynieria środowiska
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kryminologia i resocjalizacja kulturoznawstwo
l
literatura popularna i kreacje światów gier logistyka
m
malarstwo matematyka mechanika i budowa maszyn międzynarodowe stosunki polityczne
o
ochrona środowiska
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie społeczne psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z kryminologią
s
socjologia sport sztuki wizualne
t
teologia turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji
ż
żywienie człowieka i dietoterapia
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi