Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Zielonej Górze

Lubisz biologię, geografię? Interesują Cię zagadnienia związane z działalnością na rzecz poprawy jakości przyrody? Wybierz studia na kierunkach związanych z ochroną środowiska. Zobacz, jaka jest wy tym zakresie oferta w Zielonej Górze. Sprawdź program kształcenia, dostępne specjalności, a także zasady rekrutacji i perspektywy pracy absolwentów.
ochrona środowiska w Zielonej Górze

Ochrona środowiska - studia

Studia z zakresu ochrony środowiska realizowane są w języku angielskim.

Innym kierunkiem z tej dziedziny realizowanym w Zielonej Górze jest Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem.

Studenci poznają zasady monitorowania i minimalizowania zagrożeń atmosfery, hydrosfery i gleby. Uczą się wdrażania systemów ochrony przyrody, identyfikacji zagrożeń. Uzyskują wiedzę na temat zdobywania środków UE w zakresie ochrony środowiska.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się: biochemistry, ecology, technologies in environmental protection, biophysics, bioenergetic technologies, methodology of natural science, influence of physical factors on human health, general genetics, meteorology and climatology, NGOs in environmental protection, biotechnology in environmental protection, food biotechnology, biodiversity in agricultural landscape, economic and social aspects of in environmental protection, human ecology, evolutionary ecology.

Z kolei dla kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem przewidziano m.in.: ochrona przyrody, podstawy prawne zarządzania środowiskiem, zagrożenia cywilizacji i zrównoważony rozwój, formy ochrony przyrody, podstawy ochrony środowiska, chemia środowiskowa, zarządzanie środowiskiem, organizacje pozarządowe w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, bioindykatory środowiska, ocena oddziaływania na środowisko.

Ochrona środowiska – specjalności

Na studiach drugiego stopnia wybrać można:

 • kształtowanie terenów zieleni
 • ochrona zasobów naturalnych

Ochrona środowiska – rekrutacja na studia

Kandydaci na kierunki związane z ochroną środowiska na UZ przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych uzyskanych z języka obcego, matematyki, chemii i biologii.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ochroną środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci powyższych kierunków z zakresu ochrony środowiska mogą być zatrudniani przykładowo w:

 • jednostkach administracji wszystkich szczebli
 • przemyśle
 • rolnictwie
 • jednostkach badawczych
 • uczelniach wyższych i szkołach
 • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym
 • firmach eksperckich z zakresu ochrony środowiska
 • przedsiębiorstwach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • organizacjach pozarządowych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą

Zarobki po ochronie środowiska

Przykładowe stawki wynagrodzeń (mediana) na wybranych stanowiskach:

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska – 5500 zł brutto.

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska – 5100 zł brutto.

Kierownik ds. ochrony środowiska – 7400 zł brutto.

Czy warto studiować kierunki z zakresu ochrony środowiska w Zielonej Górze?


Ochrona środowiska – opinie

Specjalista do spraw ochrony środowiska to zawód regulowany prawnie. Obowiązki i zadania osoby pracującej na tym stanowisku wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustaw pokrewnych.

Świadomość ekologiczna młodych ludzi sprawia, że wielu z nich planuje swoje przyszłe życie zawodowe związać z pracą na rzecz ochrony natury, wprowadzaniem rozwiązań proekologicznych.

Jakie uczelnie w Zielonej Górze oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Zielonej Górze

a
administracja analityka społeczna animacja kultury i twórczej aktywności w sieci architektura architektura wnętrz astronomia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe biologia biomonitoring i zarządzanie środowiskiem biotechnologia biznes elektroniczny budownictwo
c
coaching i doradztwo filozoficzne
d
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektrotechnika energetyka environmental protection
f
filologia angielska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
geoinformatyka geoinformatyka i techniki satelitarne grafika
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inteligentne systemy miejskie inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria lotnicza inżynieria środowiska
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kryminologia i resocjalizacja kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana literatura popularna i kreacje światów gier logistyka logopedia logopedia z neurodydaktyką
m
malarstwo matematyka mechanika i budowa maszyn międzynarodowe stosunki polityczne
n
nanotechnologia
o
ochrona środowiska
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie społeczne psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z kryminologią
s
socjologia sport sztuki wizualne
t
teologia turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji
ż
żywienie człowieka i dietoterapia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie