Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Olsztynie

Jeśli chcesz w przyszłości pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, mieć kompetencje do zarządzania środowiskiem – rozważ studia na Ochronie środowiska. Kierunek dostępny jest m.in. w Olsztynie. Sprawdź ofertę kształcenia, dostępne specjalności, zasady rekrutacji, a także perspektywy pracy i zarobki absolwentów.
ochrona środowiska w Olsztynie

Ochrona środowiska - studia

Kierunek Ochrona środowiska łączy zagadnienia z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych.

Studiowanie Ochrony środowiska pozwala uzyskać wiedzę z zakresu charakterystyki stref środowiska, zasad i technologii jego ochrony, technik odnowy, aspektów rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska. Studenci poznają zasady realizowania przyjaznych środowisku procesów technologicznych oraz prowadzenia prac laboratoryjnych.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera, a następnie magistra.

Pokrewnym kierunkiem związanym z zagadnieniami ochrony środowiska dostępnym w Olsztynie są Odnawialne źródła energii.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

Program kształcenia przewiduje m.in. takie kursy: hydrologia, ekologia, meteorologia i klimatologia, biochemia, mikrobiologia, ochrona przyrody, prawo ochrony przyrody, przemysłowe i komunalne zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska ekonomia środowiska, technologie ochrony atmosfery, inżynieria procesowa, technologie utylizacji odpadów, technologie bioenergetyczne, zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój, rekultywacja terenów zdegradowanych, technologie oczyszczania wody i ścieków.

Ochrona środowiska – specjalności

Na studiach pierwszego stopnia można wybrać specjalność:

 • kształtowanie środowiska

Na drugim stopniu dostępne są:

 • gospodarka odpadami
 • ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

Ochrona środowiska – rekrutacja

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski lub matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ochroną środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci są przygotowani do podjęcia aktywności zawodowej przykładowo w:

 • laboratoriach badawczych i kontrolnych
 • instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska
 • przemyśle
 • rolnictwie
 • drobnej wytwórczości
 • placówkach służby zdrowia
 • administracji

Zarobki po ochronie środowiska

Przykładowe stawki wynagrodzeń (mediana) na wybranych stanowiskach:

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska – 5500 zł brutto.

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska – 5100 zł brutto.

Kierownik ds. ochrony środowiska – 7400 zł brutto.

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

W toku studiów na UWM realizowanych jest wiele praktycznych zajęć terenowych.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych o zasięgu międzynarodowym, realizowanych przez pracowników Wydziału.

Swojej pasje mogą rozwijać w ramach wielu kół naukowych.

Po ukończeniu specjalności gospodarka odpadami i zdaniu egzaminu państwowego absolwent może uzyskać świadectwo Marszałka Województwa stwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zakładów unieszkodliwiania odpadów.


Ochrona środowiska – opinie

Studia na olsztyńskiej Ochronie środowiska są odpowiedzią na realne potrzeby rynkowe. Kadrę reprezentują nie tylko nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym, ale także przedstawiciele praktyki zawodowej.

***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Inżynieria i ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie