Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka w Olsztynie

Dowiedz się o możliwościach studiowania Matematyki w Olsztynie. Poznaj dostępne specjalności, program kształcenia oraz zasady naboru na studia. Sprawdź, gdzie mogą pracować absolwenci Matematyki, jakie uzyskują zarobki oraz czy warto studiować ten kierunek.
matematyka w Olsztynie

Matematyka - studia

Matematyka porządkuje informacje o świecie, opisuje zjawiska fizyczne, przyrodnicze i społeczne za pomocą wzorów matematycznych, odsłania ukryte związki między zjawiskami, znajduje strukturę w pozornym chaosie. To w końcu królowa nauk!

We współczesnym świecie ciężko funkcjonować bez statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, algorytmów.

Studia matematyczne w Olsztynie realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Matematyka – przedmioty na studiach

W programie kształcenia będą m.in.: algebra liniowa, wstęp do teorii mnogości, matematyka elementarna, programowanie, arytmetyka modularna i komputerowa, algorytmy i struktury danych, geometria analityczna, bazy danych, geometria, równania różniczkowe, rachunek prawdopodobieństwa, zaawansowane metody numeryczne, procesy stochastyczne, weryfikacja hipotez statystycznych, logika matematyczna.

Matematyka – specjalizacje

Studenci na pierwszym stopniu mogą wybrać:

 • nauczanie matematyki
 • matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Studia drugiego roku realizowane są w specjalnościach:

 • nauczanie matematyki
 • matematyka stosowana

Matematyka – rekrutacja

Kandydaci wskazują trzy przedmioty zdawane na maturze. Wybierają spośród: matematyka, język obcy, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Matematykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia matematyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Matematyce

Absolwenci kierunku, zależnie od wybranej specjalizacji, przygotowani są do pracy przykładowo w:

 • szkolnictwie
 • firmach informatycznych
 • firmach ubezpieczeniowych
 • instytucjach finansowych
 • instytutach naukowo-badawczych
 • firmach zajmujących się analizą danych

Zarobki matematyków

Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie, z jaką dziedziną czy branżą absolwent Matematyki zwiąże swoje życie zawodowe.

Nauczyciel w publicznej placówce podlegać będzie systemowi wynagrodzeń wynikającymi z karty nauczyciela.

Na zupełnie inne stawki mogą liczyć osoby zatrudnione w firmach informatycznych czy z sektora finansowego. Zarobki analityków, aktuariuszy zaczynają się od kilku tysięcy zł, ale już po kilku latach osiągają wyższy poziom.

Doświadczeni, uznani programiści otrzymują wynagrodzenie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zł.

Czy warto studiować Matematykę?

Wiele powodów, dla których warto wybrać ten kierunek kształcenia wskazują przedstawiciele Wydziału Matematyki i Informatyki UWW:

 • po studiach matematycznych łatwo znaleźć pracę i uzyskać wysokie zarobki
 • matematyka jest nauką przyszłościową, bez niej nie jest możliwy postęp w wielu dziedzinach
 • daje narzędzia wykraczające poza jej bezpośredni obszar, pobudza do nowatorskiego myślenia
 • wnosi niepodważalny wkład w rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych
 • uczy niestandardowego postrzegania i analizowania rzeczywistości, uwalnia od dogmatów i stereotypów

Matematyka – opinie

Studia na matematyce nie należą do łatwych. Wymagają dużo pracy, dokładności. Są dobrym wyborem dla osób o umysłach analitycznych.

***

Poznaj inne kierunki ścisłe.

Może zainteresują Cię inne kierunki o tematyce matematycznej:

Matematyka i analiza danych

Matematyka i ekonomia

Matematyka stosowana

Matematyka komputerowa

Matematyka w finansach

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne

Nauczanie matematyki i informatyki

Matematyka w technice

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek matematyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe
t
technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Tarnowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie