Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka w Olsztynie

Dowiedz się o możliwościach studiowania Matematyki w Olsztynie. Poznaj dostępne specjalności, program kształcenia oraz zasady naboru na studia. Sprawdź, gdzie mogą pracować absolwenci Matematyki, jakie uzyskują zarobki oraz czy warto studiować ten kierunek.
matematyka w Olsztynie

Matematyka - studia

Matematyka porządkuje informacje o świecie, opisuje zjawiska fizyczne, przyrodnicze i społeczne za pomocą wzorów matematycznych, odsłania ukryte związki między zjawiskami, znajduje strukturę w pozornym chaosie. To w końcu królowa nauk!

We współczesnym świecie ciężko funkcjonować bez statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, algorytmów.

Studia matematyczne w Olsztynie realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Matematyka – przedmioty na studiach

W programie kształcenia będą m.in.: algebra liniowa, wstęp do teorii mnogości, matematyka elementarna, programowanie, arytmetyka modularna i komputerowa, algorytmy i struktury danych, geometria analityczna, bazy danych, geometria, równania różniczkowe, rachunek prawdopodobieństwa, zaawansowane metody numeryczne, procesy stochastyczne, weryfikacja hipotez statystycznych, logika matematyczna.

Matematyka – specjalizacje

Studenci na pierwszym stopniu mogą wybrać:

 • nauczanie matematyki
 • matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Studia drugiego roku realizowane są w specjalnościach:

 • nauczanie matematyki
 • matematyka stosowana

Matematyka – rekrutacja

Kandydaci wskazują trzy przedmioty zdawane na maturze. Wybierają spośród: matematyka, język obcy, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Matematykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia matematyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Matematyce

Absolwenci kierunku, zależnie od wybranej specjalizacji, przygotowani są do pracy przykładowo w:

 • szkolnictwie
 • firmach informatycznych
 • firmach ubezpieczeniowych
 • instytucjach finansowych
 • instytutach naukowo-badawczych
 • firmach zajmujących się analizą danych

Zarobki matematyków

Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie, z jaką dziedziną czy branżą absolwent Matematyki zwiąże swoje życie zawodowe.

Nauczyciel w publicznej placówce podlegać będzie systemowi wynagrodzeń wynikającymi z karty nauczyciela.

Na zupełnie inne stawki mogą liczyć osoby zatrudnione w firmach informatycznych czy z sektora finansowego. Zarobki analityków, aktuariuszy zaczynają się od kilku tysięcy zł, ale już po kilku latach osiągają wyższy poziom.

Doświadczeni, uznani programiści otrzymują wynagrodzenie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zł.

Czy warto studiować Matematykę?

Wiele powodów, dla których warto wybrać ten kierunek kształcenia wskazują przedstawiciele Wydziału Matematyki i Informatyki UWW:

 • po studiach matematycznych łatwo znaleźć pracę i uzyskać wysokie zarobki
 • matematyka jest nauką przyszłościową, bez niej nie jest możliwy postęp w wielu dziedzinach
 • daje narzędzia wykraczające poza jej bezpośredni obszar, pobudza do nowatorskiego myślenia
 • wnosi niepodważalny wkład w rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych
 • uczy niestandardowego postrzegania i analizowania rzeczywistości, uwalnia od dogmatów i stereotypów

Matematyka – opinie

Studia na matematyce nie należą do łatwych. Wymagają dużo pracy, dokładności. Są dobrym wyborem dla osób o umysłach analitycznych.

***

Poznaj inne kierunki ścisłe.

Może zainteresują Cię inne kierunki o tematyce matematycznej:

Matematyka i analiza danych

Matematyka i ekonomia

Matematyka stosowana

Matematyka komputerowa

Matematyka w finansach

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne

Nauczanie matematyki i informatyki

Matematyka w technice

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek matematyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi