Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka w Olsztynie

Szukasz przyszłościowych studiów inżynierskich? W bogatej ofercie kierunków warto przyjrzeć się kształceniu w obszarze energetyki. To dziedzina niezwykle rozwojowa oraz – w dobie poszukiwania ekologicznych źródeł energii – otwarta na nowoczesnych, dobrze wykształconych specjalistów. Czego będziesz się uczyć? Gdzie studiować Energetykę? Jak wygląda rekrutacja i możliwości zawodowe? Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.
energetyka w Olsztynie

Energetyka w Olsztynie - studia

Studenci kierunku poznają rynek energii, zasady projektowania i użytkowania systemów pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji energii. Duży nacisk kładziony jest na ekologiczne wytwarzanie energii.

W tym ośrodku akademickim kształcić się można na kierunkach:

Energetyka

Odnawialne źródła energii.

Pierwszy z wymienionych kierunków realizowany jest na poziomie pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają siedem semestrów, kończą się uzyskanie tytułu inżyniera. Kontynuację i rozwinięcie kształcenia w obszarze zagadnień energetycznych stanowią Odnawialne źródła energii. Kierunek ten aktualnie dostępny jest na poziomie drugiego stopnia, pótoraroczny cykl nauki kończy się dyplomem magistra inżyniera.

Energetyka - przedmioty na studiach

W toku kształcenia przybliżane są zagadnienia związane m.in. z zasobami energetycznymi OZE, urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej, modelowaniem procesów i instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, komputerowymi metodami projektowania systemów OZE, energetyką wiatrową i fotowoltaiczną, małą energetykę wodną, wykorzystaniem energii słońca i ziemi, budownictwem pasywnym, zero- i plus energetycznym, technologiami pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektami środowiskowymi (LCA), wyceną zasobów biomasy, efektywnością energetyczną i poszanowaniem energii, technologiami energetycznymi wykorzystującymi materiały odpadowe, gospodarowaniem bioenergią, regulacjami prawnymi, zarządzaniem i rachunkiem ekonomicznym w ekoenergetyce.

W trakcie nauki duży nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, komputerowego wspomagania wytwarzania, a także komputerowej analizy inżynierskiej.

Energetyka w Olsztynie – rekrutacja

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są trzy przedmioty zdawane na maturze, wybrane spośród:

 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny
 • matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z energetyką możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Energetyka – praca po studiach

Absolwenci posiadający wykształcenie w obszarze energetyki zatrudniani są w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • firmach związanych z wytwarzaniem urządzeń, ich obsługą, eksploatacją i gospodarowaniem energią odnawialną
 • firmach konsultingowych i doradczych w zakresie rynku odnawialnych źródeł energii
 • szkolnictwie stopnia średniego
 • we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

Energetyka - opinie

Więcej o perspektywach zawodowych w branży OZE:


Czy warto studiować Energetykę?

Uzyskanie wykształcenia w tej dziedzinie daje możliwość wpływania na politykę energetyczną, rozwój infrastruktury, optymalizację systemów energetycznych i wdrażanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na społeczeństwo. Poszukiwanie nowych źródeł energii, wykorzystanie energii odnawialnej, odejście od energetyki opartej na węglu – to wyzwania stawiane nowoczesnym inżynierom. Branża energetyczna potrzebuje wykwalifikowanych kadr, wykorzystujących współczesną wiedzę w produkcji, magazynowaniu i dystrybucji energii z uwzględnieniem kluczowych aspektów ekologicznych.

Zarobki po Energetyce

Dyrektorzy projektu czy dyrektorzy ds. konsultingu mogą zarobić pomiędzy 20 a 35 tys. zł brutto, przy czym najczęściej oferowanym wynagrodzeniem jest 25 tys. zł brutto. Widełki pozostałych dyrektorów zaczynają się od 17 tys. zł brutto i dochodzą do maksymalnie 30 tys. zł brutto. To dane z raportu Hays. Pensje specjalistów w branży energetycznej zaczynają się od 7 tys. brutto, natomiast kadra zarządzająca w tym sektorze może liczyć na wynagrodzenia prawie dwukrotnie większe.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Ekoenergetyka

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Technologie energetyki odnawialnej

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Poznaj inne kierunki techniczne

Przeczytaj o studiach inżynierskich i technicznych

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek energetyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa