Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia w Olsztynie

Ekonomiści zajmują się obserwowaniem i analizowaniem zjawisk gospodarczych, prognozowaniem zmian, trendów ekonomicznych bazując na wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, systemów politycznych,stosunków międzynarodowych.
ekonomia w Olsztynie

Ekonomia - studia

Ukończenie 3-letnich studiów pierwszego stopnia pozwala na uzyskanie dyplomu licencjata. Można kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Studenci uczą się gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi. Poznają zasady przeprowadzania analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.

Ekonomia - przedmioty na studiach

Studenci zaliczają m.in. takie przedmioty: mikroekonomia, podstawy zarządzania, prawo, matematyka, rachunkowość, analiza matematyczna, statystyka opisowa, ekonomika przedsiębiorstw, polityka gospodarcza, polityka społeczna, analiza rynku, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse publiczne i rynki finansowe, podstawy wyceny, gospodarka regionalna, ubezpieczenia i reasekuracja, fundusze i programy Unii Europejskiej.

Ekonomia - specjalizacje

Na studiach pierwszego stopnia dostępne są specjalności:

 • rachunkowość i finanse
 • psychologia w biznesie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Studenci magisterskich studiów drugiego stopnia mogą specjalizować się w następujących dziedzinach:

 • analityka gospodarcza
 • biznes i rynki międzynarodowe
 • ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
 • ubezpieczenia
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Ekonomia - rekrutacja

Kandydaci na studia wybierają trzy przedmioty maturalne spośród: język obcy, język polski, matematyka, geografia, historia, wos.

Uczelnia niepubliczna rekrutuje według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Ekonomię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia ekonomiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po ekonomii

Absolwenci kierunku zatrudniani są przez:

 • banki,
 • instytucje finansowe,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • firmy brokerskie,
 • instytucje publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa.

Pracują jako analitycy finansowi, doradcy bankowi, specjaliści ds. kadr, kontrolerzy.

Ile zarabia ekonomista?

Osoba po studiach ekonomicznych zatrudniona w banku uzyskuje wynagrodzenie nieco ponad 5000 zł brutto.

Zarobki różnią się zależnie od formy zatrudnienia, posiadanego doświadczenia i zakresu obowiązków, miejsca zatrudnienia.

Menedżerowie wyższego szczebla w instytucjach finansowych zarabiają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zł.

Czy warto studiować Ekonomię?


Ekonomia - opinie

Kandydaci na studia ekonomiczne powinni być dobrymi analitykami, posiadać umiejętności strategicznego myślenia, swobodnie posługiwać się narzędziami matematycznymi.

***

Czytaj więcej o studiach ekonomicznych

Zajrzyj do opisów kierunków ekonomicznych

Kierunki studiów podobne do Ekonomii:

Ekonomia menedżerska

Kierunek ekonomiczno-prawny

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Matematyka i ekonomia

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek ekonomia

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe
t
technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach