Jakiego kierunku studiów szukasz?

Odnawialne źródła energii w Olsztynie

Jeśli chcesz zostać specjalistą z zakresu czystej energii, rozważ studia na kierunku OZE w Olsztynie. Poznaj ofertę kształcenia, program nauczania oraz zasady rekrutacji. Zobacz, jakie są perspektywy pracy, potencjalne zarobki w branży odnawialnych źródeł energii.
odnawialne źródła energii w Olsztynie

Odnawialne źródła energii – studia w Olsztynie

Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy geotermalna, przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Studenci kierunku uczą się, jak korzystać z technologii OZE, skutecznie wykorzystywać zasoby naturalne Ziemi. Poznają urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, zaznajamiają się z modelowaniem procesów i instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, komputerowymi metodami projektowania systemów OZE, energetyką wiatrową i fotowoltaiczną, małą energetykę wodną oraz budownictwem pasywnym.

Studia te w Olsztynie realizowane na poziomie drugiego stopnia.

Odnawialne źródła energii – przedmioty na studiach

Studenci zaliczają m.in. przedmioty: podstawy energetyki, procesy energetyczne w atmosferze, wykorzystanie energii słońca, technologie pozyskiwania biomasy i konwersja jej do biopaliw, energetyka wiatrowa, mała energetyka wodna, mikroorganizmy w ekoenergetyce, wykorzystanie energii ziemi i pompy ciepła, budownictwo pasywne, zero i plus energetyczne, laboratorium oceny biopaliw, efektywność energetyczna i poszanowanie energii, rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce, instalacje ekoenergetyczne.

Czym zajmuje się specjalista OZE?

Specjaliści OZE zajmują się szeroko pojętą problematyką związaną z produkcją, wykorzystaniem i promocją energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Ich zadania mogą być różnorodne i obejmować wiele obszarów, jak choćby planowanie i projektowanie instalacji OZE, ich optymalizowanie pod kątem efektywności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju.

Są zaangażowani w instalację, konserwację i utrzymanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy kolektory słoneczne. Zapewniają prawidłową eksploatację systemów oraz diagnozują i naprawiają awarie.

Świadczą doradztwo i konsulting w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pomagają klientom w wyborze odpowiednich rozwiązań technologicznych, opracowaniu strategii inwestycyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i certyfikatów.

Uczestniczą w badaniach naukowych rozwijających nowe technologie związane z produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Odnawialne źródła energii – rekrutacja w Olsztynie

Warunkiem naboru jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na określonych przez uczelnie kierunkach. Kryterium kwalifikacji kandydatów jest ranking ostatecznego wyniku studiów.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek, możesz to sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Odnawialne źródła energii – praca po studiach

Absolwenci kierunku to specjaliści od czystej energii. Mogą pracować przykładowo w:

 • firmach związanych z wytwarzaniem urządzeń OZE, ich obsługą i eksploatacją
 • firmach konsultingowych i doradczych w zakresie rynku odnawialnych źródeł energii
 • szkolnictwie stopnia średniego
 • własnych firmach z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

Zarobki w OZE

Przykładowe wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w sektorze energetyki:

 • projektant gazociągów lub linii energetycznych: 8,5-12 tys. zł brutto,
 • starszy inżynier elektryk: 9-14 tys. zł brutto,
 • trader, sprzedaż energii elektrycznej i gazu: 9-19 tys. zł brutto,
 • specjalista ds. harmonogramowania: 8-18 tys. zł brutto,
 • kierownik budowy: 15-25 tys. zł brutto,
 • kierownik ds. inżynierii procesowej: 16-25 tys. zł brutto,
 • dyrektor działu fotowoltaiki: 20-33 tys. zł brutto.

Czy warto studiować OZE?

Ograniczone zasoby źródeł energii wymuszają poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, gwarantujących dostęp do energii. Specjaliści z tego zakresu to obecnie poszukiwani na rynku inżynierowie. Uniezależnienie od paliw kopalnych to aktualnie ważny aspekt bezpieczeństwa energetycznego.

Studiowanie OZE może wyposażyć absolwenta w umiejętności i wiedzę potrzebną do przyczynienia się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości. Daje szansę na pracę lub badania w różnych krajach, zdobywanie doświadczenia w różnych kulturach i podejmowanie wyzwań na światową skalę.

Odnawialne źródła energii – opinie

Praca w sektorze OZE może mieć pozytywny wpływ społeczny, przyczyniając się do poprawy jakości życia ludzi poprzez dostarczanie czystej energii, tworzenie miejsc pracy i stymulowanie rozwoju lokalnych społeczności.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Technologie energetyki odnawialnej

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Energetyka

Poznaj inne kierunki inżynierskie

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek odnawialne źródła energii

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Gdański
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie