Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura krajobrazu w Olsztynie

Studia architektoniczne to wybór odpowiedni dla osób o wysokim poczuciu estetyki, potrafiących łączyć aspekty artystyczne z podejściem technicznym. Poznaj ofertę kształcenia w tym zakresie w Olsztynie. Zobacz, gdzie można studiować architekturę, jak przebiega nabór oraz gdzie pracują i ile zarabiają absolwenci kierunku.
architektura krajobrazu w Olsztynie

Architektura - studia

Kierunkiem z zakresu architektury realizowanym w tym ośrodku akademickim jest Architektura krajobrazu. Studia obejmują zagadnienia z obszaru nauk technicznych, rolniczych, przyrodniczych oraz sztuk pięknych.

Studenci uczą się zasad kształtowania obiektów architektury krajobrazu, uwzględniając potrzeby biologiczne, użytkowe i psychiczne człowieka.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Czym zajmuje się architekt krajobrazu?

Do kluczowych zadań przedstawiciela tego zawodu należy:

 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie obiektów architektury krajobrazu
 • ocena szaty roślinnej
 • prowadzenie prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu
 • realizacja projektów architektonicznych
 • pielęgnowanie obiektów architektury
 • łączenie nowych obiektów architektury krajobrazu z istniejącymi zabytkowymi
 • ochrona parków krajobrazowych
 • rewitalizacja zabytkowych założeń ogrodowych

Architektura krajobrazu – przedmioty na studiach

W programie studiów architektonicznych będą m.in. matematyka, podstawy projektowania, historia sztuki, hydrologia, fizjografia, rysunek i rzeźba, hydrologia, kompozycja plastyczne, geometria wykreślna, pejzaż w malarstwie, biologia roślin, forma i funkcja w architekturze krajobrazu, pomiary geodezyjne, meteorologia i klimatologia, trwałe użytki zielone w krajobrazie, bioróżnorodność ekosystemów, kosztorysowanie, materiałoznawstwo.

Architektura – rekrutacja

Kandydaci na UWM uzyskują punkty rekrutacyjne z trzech przedmiotów maturalnych wybranych spośród: biologia, chemia, geografia, język polski, język obcy, matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki architektoniczne w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia architektoniczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po architekturze

Absolwenci olsztyńskiej Architektury krajobrazu pracują przykładowo w:

 • firmach projektowych
 • administracji
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu
 • organach opracowujących strategie, studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 • własnych firmach.

Czy warto studiować architekturę krajobrazu?

Ile zarabia architekt krajobrazu?

Mediana wynagrodzeń to kwota ok. 3800 zł brutto. Według danych statystycznych 25% osób pracujących w tym zawodzie zarabia powyżej 5200 zł brutto.

Na wysokość zarobków zdecydowanie wpływa staż, a tym samym doświadczenie.

Z kolei w przypadku własnej działalności kryterium decydującym będzie liczba zleceń, ich wielkość, a także własna renoma.

Architektura – opinie

Posłuchajcie, czym właściwie jest architektura krajobrazu:

***

Warto zwrócić uwagę na inne kierunki z grupy studiów architektonicznych. Może zainteresują Was:

Architecture

Architektura krajobrazu

Architektura wnętrz

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Architektura przestrzeni kulturowych

Projektowanie wnętrz

Zobacz inne kierunki artystyczne

Więcej o studiach artystycznych

foto: żródło

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek architektura krajobrazu

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie