Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunek lekarski w Olsztynie

Kierunek lekarski znajduje się w ofercie kształcenia wielu uczelni w różnych ośrodkach akademickich. Poznaj studia na tym kierunku realizowane w Olsztynie. Sprawdź, co należy zdać na maturze, aby rekrutować na medycynę. Zobacz, jakie przedmioty przewidziano w programie studiów, jak wygląda ścieżka kształcenia specjalizacyjnego oraz gdzie można pracować po studiach.
kierunek lekarski w Olsztynie

Kierunek lekarski - studia

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, trwają 6 lat.

Medycyna w Olsztynie dostępna jest także w języku angielskim.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, znają objawy i przebieg chorób, poznają sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych. Zapoznają się z etycznymi, społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu lekarza.

Kierunek lekarski – przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów kształcenia znajdą się: anatomia, histologia, embriologia, biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, cytofizjologia, elementy patofizjologii, informatyka i biostatystyka, genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią, patologia, pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja, medycyna rodzinna, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, ortopedia z traumatologią, neurochirurgia, urologia, anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, ginekologia i położnictwo, otorynolaryngologia, okulistyka, transplantologia, diagnostyka obrazowa.

Kierunek lekarski – specjalizacje

Absolwenci studiów mogą rozpocząć kształcenie specjalizacyjne. Nabór na konkretne specjalizacje ogłaszany jest zgodnie z zapotrzebowaniem na określonych lekarzy w danym województwie. Podstawowe specjalizacje to:

Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia i wenerologia
Diagnostyka laboratoryjna
Genetyka kliniczna
Higiena i epidemiologia
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Medycyna sądowa
Medycyna transportu
Mikrobiologia lekarska
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Otorynolaryngologia
Patomorfologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Zdrowie publiczne

Kierunek lekarski w Olsztynie – rekrutacja na studia

Nabór odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii i chemii a także jednego przedmiotu wybranego spośród matematyka lub fizyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek lekarski w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia medyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Kierunek lekarski – praca po studiach

Prawo do wykonywania zawodu lekarza uzyskuje się po ukończeniu studiów, odbyciu stażu i pozytywnym zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Absolwenci mogą podjąć pracę przykładowo w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich
 • firmach farmaceutycznych
 • ośrodkach sportowych
 • ośrodkach sanatoryjnych
 • instytucjach krzewienia zdrowego styli życia

Czy warto studiować kierunek lekarski?

Ukończenie studiów medycznych to jedyna droga do praktykowania w zawodzie lekarza. Jeśli chęć pomagania innym, szukania sposobów poprawy stanu zdrowia jest dla Ciebie wyzwaniem, to pomyśl o studiowaniu kierunku lekarskiego.

To studia niewątpliwie trudne, długie wymagające. Wysokie wymogi rekrutacyjne dają szansę na indeks tylko najlepszym.

Kierunek lekarski – opinie

Dowiedz się więcej o studiowaniu kierunku lekarskiego w Olsztynie

Kierunek lekarski – zarobki po studiach

Najgorzej zarabiają lekarze w trakcie rezydentury, czyli kształcenia specjalizacyjnego.

Wynagrodzenia w państwowych placówkach nie są niestety wysokie, ale w prywatnych klinikach sięgają kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Mediana zarobków lekarza rodzinnego to ok. 10 000 zł. Podobne wynagrodzenie może uzyskać lekarz pediatra.

***

Tu znajdziesz więcej informacji o studiach medycznych

Przeczytaj opisy kierunków medycznych

Może zainteresują Cię szczególnie kierunki:

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Fizjoterapia

Farmacja

Zdrowie publiczne

Ratownictwo medyczne

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek kierunek lekarski

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Piotrkowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie