Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunek lekarski w Radomiu

Młodzi ludzie chcą zostawać lekarzami. Przyciąga elitarność zawodu, poczucie misji, chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym. Chociaż warunki pracy i zarobki lekarzy w początkowych latach pracy są mocno niesatysfakcjonujące, to jednak przyszła stabilizacja zawodowa i prestiż,jaki niesie profesja lekarska są istotnym motywem wyboru studiów.
kierunek lekarski w Radomiu

Kierunek lekarski - studia

Studia medyczne są dla wybranych osób. Gęste sito rekrutacji pozwala uzyskać indeks tylko najlepszym. Decyzja o wyborze kierunku zazwyczaj nie jest podejmowana ad hoc – dobre wyniki na maturze z kilku trudnych przedmiotów musi poprzedzić solidna praca długo przed egzaminem.

W kontekście przyszłego zawodu istotna jest kwestia powołania – ciężkie studia wymagają pracowitości, sumienności, wytrwałości. Lekarz powinien być osobą cierpliwą, empatyczną, łatwo nawiązującą kontakt z pacjentem, potrafiącą go wysłuchać, ale jednocześnie zdystansować się od cierpień i słabości, z jakimi na co dzień będzie obcował. Przedstawiciel tego zawodu powinien być przygotowany do pracy w warunkach stresujących – niejednokrotnie będzie podejmował decyzje, od których zależeć będzie zdrowie i życie pacjentów.

Studia trwają 6 lat.

Kierunek lekarski - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie studiów to: fizjologia, patomorfologia, etyka lekarska, propedeutyka chorób wewnętrznych, patofizjologia, farmakologia, pediatria, mikrobiologia, diagnostyka obrazowa, genetyka, toksykologia, chirurgia, medycyna ratunkowa, immunologia, medycyna sądowa.

Kierunek lekarski - rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii, chemii oraz fizyki lub matematyki.

Szczegółowe zasady rekrutacji na medycynę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia medyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Kierunek lekarski - specjalizacje

Absolwenci po ukończeniu studiów odbywają staż i mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jego pomyślne zdanie otwiera drogę do kształcenia specjalizacyjnego. Wykaz uruchamianych co roku specjalizacji jest ogłaszany dla każdego województwa. Zdarza się więc, że wybór kandydata jest tylko pozorny – ze względu na ograniczenia miejsc podejmuje naukę w dziedzinie odmiennej niż pierwotnie wymarzona.

Praca po medycynie

Absolwenci studiów lekarskich pracują w szpitalach, specjalistycznych przychodniach lub gabinetach lekarskich.

Są zatrudniani w:

 • domach opieki,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
 • ośrodkach sportowych,
 • pogotowiu ratunkowym,
 • placówkach naukowo-badawczych.

Ich wiedza wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym – firmach produkujących, testujących lub sprzedających farmaceutyki, a także instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ile zarabia lekarz?

Zarobki lekarzy różnią się zależnie od specjalizacji, formy zatrudnienia, stażu pracy i doświadczenia. Przykładowe wynagrodzenia brutto:

 • lekarz rodzinny – 11 010 zł
 • pediatra – 10 700 zł
 • lekarz chorób wewnętrznych – 7 100 zł
 • anestezjolog – 6 300 zł
 • ortopeda – 6 100 zł
 • ginekolog – 5 500 zł
 • chirurg ogólny – 6 tys. zł
 • chirurg plastyczny 5 500 zł

Kierunek lekarski - opinie

Czy warto studiować kierunek lekarski?

Chcecie dowiedzieć się więcej, jak jest na medycynie? Przeczytajcie fragment bloga studentki, która skończyła trzeci rok studiów:

***

Tu znajdziesz więcej informacji o studiach medycznych

Przeczytaj opisy kierunków medycznych

Może zainteresują Cię szczególnie kierunki:

Zdrowie publiczne

Ratownictwo medyczne

Kierunek lekarski

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Jakie uczelnie w Radomiu oferują kierunek kierunek lekarski

Jakie inne kierunki oferowane są w Radomiu

 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie