Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w Radomiu

Masz charyzmę, poczucie sprawczości? Jesteś osobą dynamiczną, kontaktową? - studia na Zarządzaniu są dla Ciebie.
zarządzanie w Radomiu

Zarządzanie - studia

Czujesz, że zarządzanie to Twoje życie? Odnajdujesz się w roli osoby decyzyjnej? W przyszłej pracy na pewno przyda się zmysł analityczny, umiejętność pracy pod presją czasu, otwartość na nowe pomysły, zaradność i konsekwencja w działaniu.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych.

Zarządzanie - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów to m.in.: podstawy prawoznawstwa, mikroekonomia, makroekonomia, finanse publiczne, marketing oraz badania marketingowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, nauka o przedsiębiorstwie, teoria organizacji i zarządzania, metody i techniki zarządzania, rachunkowość finansowa i podatkowa oraz zarządcza, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, ryzykiem, innowacjami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami (w tym unijnymi), organizacja systemów logistycznych, prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne.

Zarządzanie - specjalizacje

Uczelnia oferuje następujące specjalności na studiach licencjackich:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie innowacjami i projektami
 • zarządzanie organizacjami
 • menedżer logistyki
 • menedżer turystyki

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia w specjalnościach:

 • zarządzanie nowoczesną organizacją
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie - rekrutacja

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zarządzanie możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia związane z zarządzaniem. i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Ile zarabia menedżer?


Praca po Zarządzaniu

Kierunek przygotowuje kadry specjalistów i kierowników, realizujących zadania w wybranych działach przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych czy usługowych: planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, dystrybucji, marketingu, HR, transportu. Ich zadaniem będzie koordynowanie działań, analizowanie bieżącej sytuacji, podejmowanie optymalnych decyzji.

Absolwenci zarządzania zatrudniani są w:

 • firmach konsultingowych,
 • firmach marketingowych,
 • jednostkach administracji samorządowej oraz na szczeblu państwowym,
 • organizacjach non-profit,
 • instytucjach unijnych,
 • strukturach bezpieczeństwa państwa.

Osoby z wykształceniem menedżerskim z powodzeniem mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Czy warto studiować Zarządzanie?

Studia na zarządzaniu to dobra decyzja, jeśli myślisz w przyszłości o stanowiskach menedżerskich. Dobry dyplom jest przepustką do kolejnych etapów edukacji i zdobywania dodatkowych kwalifikacji i doświadczeń, a tym samym wyższych szczebli w karierze zawodowej.

Na uczelni funkcjonuje Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jest to profesjonalna pracownia realizująca zajęcia i warsztaty z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania nowoczesną organizacją, zarządzania projektami i funduszami strukturalnymi, prowadzenia branżowych symulacji biznesowych z zakresu planowania działalności przedsiębiorstw i zarządzania jakością poprzez wykorzystanie gier szkoleniowych np. ProfitQuest.

Zarządzanie - opinie

Chcesz dowiedzieć się więcej, kim jest dobry menedżer? Spójrz zatem na ten zawód okiem doradcy biznesowego:

***

Szukaj więcej informacji o studiach ekonomicznych

Tu znajdziesz opisy kierunków ekonomicznych

Może szczególnie zainteresują Cię kierunki:

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie jakością i produkcją

Zarządzanie mediami i reklamą

Zarządzanie miastem

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie w Radomiu oferują kierunek zarządzanie

Jakie inne kierunki oferowane są w Radomiu

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski