Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w Gdyni

Masz zdolności przywódcze? Jesteś dobrym organizatorem, nie ma dla Ciebie spraw nie do załatwienia? Czujesz potrzebę ciągłego rozwoju? – to cechy, które rokują, że będziesz dobrym menedżerem. Studia na zarządzaniu pozwolą poznać narzędzia, dzięki którym można efektywnie kierować przedsiębiorstwem, działem, projektem.
zarządzanie w Gdyni

Zarządzanie - studia

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Studenci poznają zagadnienia z zakresu planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Uczą się tworzenia profesjonalnych projektów, opracowywania strategii przedsiębiorstwa, dokonywania analiz, raportowania.

Zarządzanie - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie nauczania to: ekonomia, warsztaty komunikacji i prezentacji, podstawy finansów, podstawy zarządzania, podstawy prawa, podstawy psychologii, marketing, metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, podstawy metod ilościowych, podstawy rachunkowości, techniki sprzedaży, źródła finansowania przedsiębiorstw, komunikacja społeczna, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość małej firmy, zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu.

Zarządzanie - rekrutacja

Uczelnie przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zarządzanie w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na Zarządzaniu i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Zarządzanie - specjalizacje

Studenci Zarządzania mogą wybrać ścieżki kształcenia:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w turystyce
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • marketing i social media
 • informatyka w zarządzaniu
 • psychologia biznesu z coachingiem
 • zarządzanie start-upem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • e-biznes
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • menedżer bhp
 • menedżer sprzedaży
 • zarządzanie projektami
 • menedżer sportu

Praca po Zarządzaniu

Absolwenci zarządzania pracują we wszystkich działach przedsiębiorstw, na stanowiskach asystentów, specjalistów, kierowników. Ich wiedza sprawdza się wszędzie tam, gdzie jest konieczność rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych, podejmowania decyzji strategicznych, tworzenia długoterminowych planów rozwojowych. Negocjują warunki współpracy, inicjują działania, mające usprawnić funkcjonowanie organizacji, podnieść jej efektywność, wypracować zysk.

Zarobki po Zarządzaniu

Według analiz portalu pracuj.pl absolwenci zarządzania z 3-letnim stażem pracy mogą liczyć na zarobki w wysokości 4500 zł brutto, ale już po przepracowaniu 3-6 lat ich pensja wzrasta do 5200 zł. To oczywiście dane uśrednione.

Czy warto studiować Zarządzanie?


Zarządzanie - opinie

Samo ukończenie studiów nie jest gwarantem dobrze płatnej pracy. Obecnie w cenie są tzw. umiejętności miękkie, czyli pewne predyspozycje, dzięki którym konkretna osoba lepiej sprawdzi się na określonym stanowisku.

"Wybrałam WSB, ponieważ jest to jedyna szkoła na Pomorzu, która stawia przede wszystkim na praktykę. Dzięki minimalnej liczbie godzin spędzanych na wykładach mam czas na pracę oraz rozwijanie swoich pasji. Z biegiem czasu okazało się, że również profesorowie świetnie rozumieją nasze potrzeby, a za pomocą elektronicznego indeksu i portalu Moodle jesteśmy w stałym kontakcie, zarówno jeżeli chodzi o materiały na zajęcia, jak i oceny."

Alicja Furtak, studentka WSB

***

Szukaj więcej informacji o studiach ekonomicznych

Tu znajdziesz opisy kierunków ekonomicznych

Może szczególnie zainteresują Cię kierunki:

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie jakością i produkcją

Zarządzanie mediami i reklamą

Zarządzanie miastem

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie w Gdyni oferują kierunek zarządzanie

Jakie inne kierunki oferowane są w Gdyni

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi