Jakiego kierunku studiów szukasz?

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Studenci kierunku Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych zdobywają kompetencje do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń, a przede wszystkim do oceny ich stanu technicznego poprzez posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów diagnostycznych z wykorzystaniem istniejącej aparatury, jak i umiejętnością zaprojektowania własnego systemu pomiarowo-diagnostycznego.

Są przygotowani do do zarządzania projektami inżynierskimi związanymi z budową i eksploatacją morskich i lądowych elektrowni wiatrowych.

Dostępne są specjalności:

 • diagnostyka urządzeń technicznych
 • zarządzanie eksploatacją elektrowni wiatrowych.

Dla kogo studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

To studia odpowiednie dla kandydatów o predyspozycjach technicznych, umysłach ścisłych.

Program kształcenia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Program kształcenia przewiduje m.in. takie przedmioty:

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • wytrzymałość materiałów
 • termodynamika techniczna
 • miernictwo
 • technologia maszyn
 • eksploatacja maszyn
 • maszynoznawstwo
 • techniki przeciwkorozyjne
 • zarządzanie utrzymaniem ruchu
 • metody nieniszczące w diagnostyce
 • mechanika płynów
 • podstawy tribologii
 • zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń energetycznych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Podczas naboru punktowane są:

 • język obcy
 • matematyka

zdawane na poziomie podstawowym oraz

 • język obcy
 • do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia lub informatyka

zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Absolwenci, zależnie od ukończonej specjalności, mogą pracować w:

 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z budową morskich elektrowni wiatrowych,
 • podmiotach związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych,
 • zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego maszyn i urządzeń,
 • nowoczesnych przedsiębiorstwach diagnostyczno-naprawczych,
 • zakładach rozwijających zdalne systemy diagnostyczne i autonomiczną żeglugę morską i śródlądową.

Opinie o kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Jakie uczelnie oferują kierunek eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

W których miastach można studiować kierunek eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie