Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w Koszalinie

Menedżerowie to nie tylko organizatorzy, rozwiązujący bieżące problemy, podejmujący decyzje dotyczące spraw aktualnych, ale także - a może przede wszystkim - wizjonerzy, osoby potrafiące myśleć strategicznie, planować działania z dużym wyprzedzeniem.
zarządzanie w Koszalinie

Zarządzanie - studia

Bardzo ważną cechą osób kierujących grupą ludzi czy projektem jest umiejętność komunikowania się z członkami zespołu, podległymi pracownikami. Rolą kierownika jest delegowanie uprawnień i kompetencji innym osobom – ważne jest zatem zaufanie do osób współpracujących.

Studia na Zarządzaniu są dwustopniowe, 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie, realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Zarządzanie - przedmioty na studiach

W trakcie nauki studenci mierzą się z takimi przedmiotami jak m.in.: prawo, nauki o organizacji, etyka biznesu, matematyka, statystyka, informatyka w zarządzaniu, technologie informatyczne, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania marketingowe, analiza rynku, rachunkowość finansowa, metody i techniki zarządzania, finanse przedsiębiorstw. Dodatkowo dla każdej specjalności przewidziana jest grupa odrębnych przedmiotów.

Zarządzanie - specjalizacje

Studenci rozpoczynający naukę mogą wybrać jedną z następujących specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie marketingowe
 • biznes turystyczny
 • zarządzanie projektami
 • team leader.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie usługami
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w turystyce
 • strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • business management (w języku angielskim).

Zarządzanie - rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z tzw. przedmiotów preferowanych. W przypadku kierunku zarządzanie są to: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia i geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zarządzanie możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia z zakresu Zarządzania i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zarządzaniu

Przykładowe miejsca pracy absolwenta zarządzania to:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • instytucje finansowe,
 • firmy konsultingowe,
 • działy marketingu,
 • działy zarządzania zasobami ludzkimi,
 • e-commerce,
 • departamenty planowania i rozwoju,
 • przedsiębiorstwa logistyczne,
 • organizacje non-profit,
 • instytucje kultury i rekreacji,
 • jednostki administracji państwowej.

Absolwenci zarządzania mogą pracować jako przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. marketingu i sprzedaży, menedżerowie, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ile zarabia menadżer?


Czy warto studiować Zarządzanie?

Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki powinien być dobry menedżer, przeczytajcie rozważania doradcy biznesowego. Te informacje mogą być przydatne przed wyborem kierunku studiów:

https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/

Zarządzanie - opinie

***

Szukaj więcej informacji o studiach ekonomicznych

Tu znajdziesz opisy kierunków ekonomicznych

Może szczególnie zainteresują Cię kierunki:

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie jakością i produkcją

Zarządzanie mediami i reklamą

Zarządzanie miastem

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie w Koszalinie oferują kierunek zarządzanie

Jakie inne kierunki oferowane są w Koszalinie

 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa