Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie to studia dla osób o zdolnościach przywódczych, potrafiących myśleć przyszłościowo, strategicznie, nie obawiających się podejmowania decyzji.
zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie - studia

3-lenie studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera. Większość szczecińskich uczelni oferuje możliwość studiowania zarządzania na magisterskich studiach II stopnia.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, czym powinien cechować się dobry menadżer, zobaczcie:

https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/

Zarządzanie - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie nauczania: zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, psychologia w zarządzaniu, negocjacje, procesy informacyjne w zarządzaniu, informatyka w zarządzaniu, marketing, badania marketingowe, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, prawo cywilne i handlowe, bezpieczeństwo publiczne, etyka w zarządzaniu, przedsiębiorczość, logistyka.

Zarządzanie - specjalizacje

Studenci Zarządzania mogą wybrać przykładowo ścieżki kształcenia:

 • gospodarka regionalna i samorządowa,
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • zarządzanie w kryzysie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • rachunkowość zarządcza,
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej,
 • psychologia zarządzania,
 • marketing i nowe media,
 • logistyka i spedycja,
 • zarządzanie projektami.

Zarządzanie - rekrutacja

Rekrutacja do ZUT odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego dowolnego przedmiotu.

Nabór do Akademii Morskiej obejmuje wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, fizyki z astronomią, informatyki i geografii.

USz przyjmuje kandydatów w oparciu o punkty języka obcego, jednego przedmiotu spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz jednego przedmiotu z grupy: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne rekrutują według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zarządzanie możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia menedżerskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zarządzaniu

Absolwenci zarządzania pracują na stanowiskach asystenckich, kierowniczych, menedżerskich we wszystkich działach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych – wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje mające usprawnić działanie organizacji, podnieść jej efektywność, wypracować zysk.

Ile zarabia menadżer?

Zarządzanie - opinie

Dzięki profesjonalizmowi wykładowców, ich dużej wiedzy oraz sporemu doświadczeniu praktycznemu nauczysz się trenować umiejętności menedżerskie, uczestnicząc w grach kierowniczych, decyzyjnych i biznesowych, realizowanych w trakcie zajęć. Ciekawe i wartościowe zajęcia będą okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń z praktykami biznesu, którzy co dzień podejmują wyzwania związane z zarządzaniem ludźmi czy procesami w swoich organizacjach.

Jeżeli chcesz w przyszłości obejmować kierownicze stanowiska, z sukcesem zarządzać efektywnymi zespołami i trafnie diagnozować wyzwania, jakie przed organizacjami stawia współczesny biznes – wybierz studia na kierunku zarządzanie. Jestem przekonany, że studia nie tylko dostarczą Ci dużą dawkę wiedzy i pomogą rozwinąć Twoje kompetencje, ale również dadzą Ci motywację do działania i będą miały pozytywny wpływ na rozwój Twojej kariery zawodowej.

dr Włodzimierz Zasadzki, menedżer kierunku zarządzanie

Czy warto studiować Zarządzanie?

***

Szukaj więcej informacji o studiach ekonomicznych

Tu znajdziesz opisy kierunków ekonomicznych

Może szczególnie zainteresują Cię kierunki:

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie jakością i produkcją

Zarządzanie mediami i reklamą

Zarządzanie miastem

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek zarządzanie

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budowa jachtów budownictwo business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
familiologia farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałowa inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria zarządzania italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego mikrobiologia
n
navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu