Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologia w Szczecinie

Studia na Biologii to jedna z propozycji kształcenia na kierunkach przyrodniczych w Szczecinie. Poznaj ofertę studiów, zobacz, która uczelnia realizuje ten kierunek. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja, które przedmioty trzeba zdać na maturze, aby dostać się na Biologię. Dowiedz się więcej na temat perspektyw zawodowych po studiach biologicznych.
biologia w Szczecinie

Biologia – studia w Szczecinie

Studenci Biologii zapoznają się z najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w naukach biologicznych. W toku studiów uczą się rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów, planować i wykonywać analizy laboratoryjne oraz badania terenowe. Poznają budowę i podstawy funkcjonowania organizmów na różnych poziomach.

Studia przybliżają najnowsze metody i techniki badawcze w naukach biologicznych, zasady obsługi aparatury badawczej.

Biologia realizowana jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Czym zajmuje się biolog?

W zależności od specjalizacji zadania biologa bywają odmienne.

Biolodzy mogą badać różnorodne zagadnienia, takie jak genetyka, ekologia, ewolucja czy fizjologia, poszukując nowych odkryć i próbując zrozumieć złożone mechanizmy życia.

Wiele zawodów biologicznych wiąże się z pracą w laboratorium, gdzie biolodzy przeprowadzają eksperymenty, analizują próbki, prowadzą testy laboratoryjne oraz interpretują wyniki badań.

Biolodzy pracują również w dziedzinie ochrony środowiska, gdzie monitorują zmiany w ekosystemach, badają wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi i przyrody oraz opracowują strategie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Biolodzy często pełnią rolę konsultantów i doradców, udzielając fachowej wiedzy i opinii w różnych dziedzinach, takich jak rolnictwo, przemysł farmaceutyczny czy ochrona przyrody.

Biologia – przedmioty na studiach

Program kształcenia na Biologii przewiduje m.in. takie kursy: biofizyka, botanika ogólna, histologia, embriologia zwierząt, cytologia, filozofia przyrody, systematyka grzybów, systematyka roślin, zoologia bezkręgowców, banki gamet, zarodników i tkanek, biochemia, biologia naczelnych, fitogeografia, immunologia, ekologia behawioralna, mikrobiologia, techniki mikroskopowe i histologiczne, biologia chorób cywilizacyjnych, biologia populacji ludzkich, fizjologia roślin, genetyka, siedliska przyrodnicze, entomologia, ichtiologia, parazytologia, podstawy ewolucji, ochrona przyrody.

Biologia – rekrutacja w Szczecinie

Nabór na Biologię odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z określonych przedmiotów. Kandydaci wskazują jeden przedmiot z każdej grupy. Grupa I: biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny, Grupa II: fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, Grupa III: język polski, wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Biologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje kierunki biologiczno-przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Biologia – praca po studiach

Absolwenci szczecińskiej Biologii mogą przykładowo pracować w:

 • laboratoriach medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, badawczych
 • stacjach krwiodawstwa, stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • szkołach i placówkach oświatowych jako nauczyciele i specjaliści w zakresie biologii i edukacji przyrodniczej
 • firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych
 • instytucjach naukowych i badawczo-dydaktycznych uczelni wyższych
 • firmach i instytucjach realizujących zadania związane z ochroną przyrody i ekspertyzami przyrodniczymi
 • firmach zajmujących się behawioryzmem i tresurą zwierząt.

Ile zarabia biolog?

Mediana wynagrodzenia na stanowisku biolog to ok. 5400 zł brutto. To oznacza, że połowa osób pracujących w tym zawodzie zarabia więcej, a druga połowa mniej, niż wskazana kwota. Staż pracy znacząco wpływa na wysokość zarobków.

Czy warto studiować Biologię w Szczecinie

Biologia pozwala zrozumieć fundamentalne procesy życiowe, takie jak rozwój organizmów, funkcjonowanie komórek, ewolucja gatunków czy związki między organizmami a ich środowiskiem. Studia są wartościowe ze względu na ich wszechstronność, praktyczne zastosowanie, możliwości zawodowe oraz pasjonującą tematykę, która pozwala lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.

Studenci szczecińskiej Biologii mogą rozwijać swoje zainteresowania angażując się w działalność licznych kół naukowych związanych z tematyką przyrodniczą.

Do ich dyspozycji jest specjalistyczna aparatura badawcza Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (CBMiB).

Biologia – opinie o studiach

Postęp w biologii przyczynia się do rozwoju nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, takich jak biotechnologia, genetyka czy nanotechnologia, które mają zastosowanie w medycynie, rolnictwie, przemyśle czy ochronie środowiska.

Wiedza biologiczna ma istotny wpływ na zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć choroby, opracować nowe leki, monitorować zmiany w przyrodzie oraz podejmować działania na rzecz ochrony środowiska.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki biologiczne:

Biologia człowieka

Biologia medyczna

Biologia stosowana

Biologia kryminalistyczna

Biologia sądowa

Biologia i zdrowie człowieka

Mikrobiologia

Biotechnologia

Zobacz typy studiów biologiczno-przyrodniczych.

Sprawdź inne kierunki biologiczno-przyrodnicze.

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek biologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz