Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Studia na kierunku Logopedia kliniczna z terapią zajęciową realizowane są w systemie studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie.

Zdobyte wykształcenie pozwala na przygotowanie zawodowe do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, planowania i wykonywania terapii logopedycznej u osób w różnym wieku z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego.

Zyskując tytuł magistra logopedii klinicznej z terapią zajęciową będziesz mógł samodzielnie prowadzić własną praktykę rehabilitacyjną. Możesz również podjąć pracę między innymi w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, hospicjach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Dla kogo studia na kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

To propozycja edukacyjna dla przyszłych logopedów. Jeśli zatem widzisz swoją przyszłość jako osoba pomagająca zawodowo innym w terapii logopedycznej, zainteresuje Cię ta propozycja.

Logopeda kliniczny z terapią zajęciową to zawód dający wiele możliwości. Droga rozwoju zawodowego jest możliwa w ochronie zdrowia, jak i w oświacie. Możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w szpitalach, przychodniach i specjalistycznych poradniach ale także domach opieki, hospicjach i szkołach. Wielu absolwentów/absolwentek tego kierunku decyduje się na prowadzenie prywatnego gabinetu. Wykorzystasz swoją wiedzę, aby pomóc przywrócić funkcje komunikacyjne osobom chorym lub niepełnosprawnym. Logopedia jest dziedziną, która zaistniała stosunkowo niedawno, ale daje wiele możliwości rozwoju.

Program kształcenia na kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Studenci poznają zagadnienia z zakresu takich dziedzin, jak:

 • kształtowanie się języka dziecka w normie i patologii
 • fonologia i fonetyka współczesnego języka polskiego
 • fonetyka akustyczna
 • zaburzenia czytania i pisania
 • wiedza o współczesnym języku polskim
 • anatomia i fizjologia narządu mowy i słuchu
 • podstawy foniatrii
 • wstęp do neurologii
 • oligofrenopsychologia
 • ordologopedia
 • afazja i dyzartria
 • surdologopedia
 • profilaktyka logopedyczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

W procesie rekrutacji pod uwagę brany jest dowolny przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz kwalifikacyjne badanie logopedyczne wykluczające wady wymowy kandydata na studia.

Sprawdź szczegółowe zasady naboru na studia na stronie wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Potencjalne miejsca pracy to:

 • szkoły, przedszkola
 • poradnie psychologiczno-pedagogicznyczne
 • placówki oświatowe i rehabilitacyjne
 • domy opieki społecznej
 • szpitale kliniczne, sanatoria
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • prywatna praktyka rehabilitacyjna

Opinie o kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Poznaj bliżej kierunek:

Kierunki pokrewne do kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Jakie uczelnie oferują kierunek logopedia kliniczna z terapią zajęciową

W których miastach można studiować kierunek logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Komentarze (1)

kiri
czym się różni ta logopedia kliniczna z terapia zajęciową od logopedii ogólnej?
08.11.2022
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego