Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Studia na kierunku Logopedia kliniczna z terapią zajęciową realizowane są w systemie studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie.

Zdobyte wykształcenie pozwala na przygotowanie zawodowe do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, planowania i wykonywania terapii logopedycznej u osób w różnym wieku z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego.

Zyskując tytuł magistra logopedii klinicznej z terapią zajęciową będziesz mógł samodzielnie prowadzić własną praktykę rehabilitacyjną. Możesz również podjąć pracę między innymi w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, hospicjach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Dla kogo studia na kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

To propozycja edukacyjna dla przyszłych logopedów. Jeśli zatem widzisz swoją przyszłość jako osoba pomagająca zawodowo innym w terapii logopedycznej, zainteresuje Cię ta propozycja.

Logopeda kliniczny z terapią zajęciową to zawód dający wiele możliwości. Droga rozwoju zawodowego jest możliwa w ochronie zdrowia, jak i w oświacie. Możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w szpitalach, przychodniach i specjalistycznych poradniach ale także domach opieki, hospicjach i szkołach. Wielu absolwentów/absolwentek tego kierunku decyduje się na prowadzenie prywatnego gabinetu. Wykorzystasz swoją wiedzę, aby pomóc przywrócić funkcje komunikacyjne osobom chorym lub niepełnosprawnym. Logopedia jest dziedziną, która zaistniała stosunkowo niedawno, ale daje wiele możliwości rozwoju.

Program kształcenia na kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Studenci poznają zagadnienia z zakresu takich dziedzin, jak:

 • kształtowanie się języka dziecka w normie i patologii
 • fonologia i fonetyka współczesnego języka polskiego
 • fonetyka akustyczna
 • zaburzenia czytania i pisania
 • wiedza o współczesnym języku polskim
 • anatomia i fizjologia narządu mowy i słuchu
 • podstawy foniatrii
 • wstęp do neurologii
 • oligofrenopsychologia
 • ordologopedia
 • afazja i dyzartria
 • surdologopedia
 • profilaktyka logopedyczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

W procesie rekrutacji pod uwagę brany jest dowolny przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz kwalifikacyjne badanie logopedyczne wykluczające wady wymowy kandydata na studia.

Sprawdź szczegółowe zasady naboru na studia na stronie wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Potencjalne miejsca pracy to:

 • szkoły, przedszkola
 • poradnie psychologiczno-pedagogicznyczne
 • placówki oświatowe i rehabilitacyjne
 • domy opieki społecznej
 • szpitale kliniczne, sanatoria
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • prywatna praktyka rehabilitacyjna

Opinie o kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Poznaj bliżej kierunek:

Kierunki pokrewne do kierunku logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Jakie uczelnie oferują kierunek logopedia kliniczna z terapią zajęciową

W których miastach można studiować kierunek logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Komentarze (1)

kiri
czym się różni ta logopedia kliniczna z terapia zajęciową od logopedii ogólnej?
08.11.2022
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski