Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
(+91) 480 07 00
rektor@pum.edu.pl
www.pum.edu.pl
8.59
-0.13%
296
głosów

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczął swoją działalność w 1948 roku jako Akademia Lekarska w Szczecinie. W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. W sierpniu 2010 roku stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

Obecnie PUM posiada 3 wydziały:

 • Wydział Medycyny i Stomatologii
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Na jednolitych studiach magisterskich, I i II stopnia, doktoranckich i podyplomowych studiuje ponad 5 tys. studentów, w tym ok. 700 obcokrajowców. Zajęcia prowadzi 720 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 206 profesorów na czele z prof. Janem Lubińskim, prof. Mariuszem Ratajczakiem i prof. Bogusławem Machalińskim.

Studiuj kierunki medyczne

Oferujemy kształcenie na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, analityka medyczna, biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna i farmacja.

PUM prowadzi także Szkołę Doktorską. Zajęcia studenci PUM-u odbywają w dwóch szpitalach klinicznych na Pomorzanach i przy Unii Lubelskiej w Szczecinie (tj. SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach i SPSK nr 2), w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej, a przygotowania i egzaminy prowadzone są w Centrum Egzaminów Testowych.

Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.


Lokalizacja

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu