Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki biologiczno-przyrodnicze

biologiczno-przyrodnicze

Kierunki studiów zaliczane do grupy biologiczno-przyrodniczej są dobrym wyborem dla osób, które interesują się środowiskiem naturalnym, mechanizmami biologicznymi i organizmami żywymi. Idealni kandydaci na te studia dobrze czują się analizując i interpretując dane, potrafią wyszukiwać wzorce, są spostrzegawczy i otwarci na nowości.

W ciągu ostatnich lat nauki przyrodnicze i biologiczne, takie jak m.in.: biotechnologia, chemia kosmetyczna, behawiorystka zwierząt, ogrodnictwo i dietetyka zyskują na znaczeniu. Wzrost zamożności społeczeństwa oraz jego rozwój powoduje, że ludzie są w stanie przeznaczać więcej środków ze swojego budżetu na korzystanie z dobrodziejstw nauki, której osiągnięcia znajdują zastosowanie w codziennym życiu.

Kierunki biologiczno-przyrodnicze to domena uczelni rolniczo-przyrodniczych, wydziałów przyrodniczych uniwersytetów czy szkół technicznych.

Studia na tych kierunkach są dwustopniowe: licencjackie lub inżynierskie, następnie magisterskie.

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych zajmują się bardzo różnorodnymi zagadnieniami, m.in.: opracowaniem i doskonaleniem procedur nowych kosmetyków, leków, usuwaniem skażeń za pomocą metod biologicznych, projektowaniem zieleni, hodowlą nowych odmian roślin, ale także działaniami w mikroskali na poziomie badań komórkowych.

Najpopularniejsze kierunki biologiczno-przyrodnicze to: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.

Katalog kierunków biologicznych i przyrodniczych

a
adaptacje do zmiany klimatu administrowanie środowiskiem agriculture (studia w języku angielskim) agrobioinżynieria agrobiologia agrobiznes agrochemia agroekologia agroinformatyka agroleśnictwo agrotechnologia agroturystyka akwakultura - biznes i technologia akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek) analityka chemiczna analityka chemiczna i spożywcza analityka produktów spożywczych analityka weterynaryjna analityka z diagnostyką molekularną analityka środowiskowa i przemysłowa analityka żywności i środowiska wodnego animal science animaloterapia applied petroleum geosciences aquaculture and fisheries aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi archeometria astronomia
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności bezpieczeństwo i produkcja żywności bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo produktów zwierzęcych bezpieczeństwo wodne bezpieczeństwo zdrowotne bezpieczeństwo żywności bioanalityka chemiczna bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe biochemia bioeconomy bioetyka biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka biogospodarka rybacka biogospodarka zrównoważona bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinformatyka w biogospodarce bioinformatyka z biofizyką stosowaną bioinżynieria bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria w produkcji zwierzęcej bioinżynieria zwierząt bioinżynieria żywności i środowiska wodnego biokosmetologia biologia biologia człowieka biologia i zdrowie człowieka biologia kryminalistyczna biologia nauczycielska biologia stosowana biologia sądowa biologia z przygotowaniem pedagogicznym biologia żywności i żywienia biologiczne podstawy kryminalistyki biology biomedical engineering and technologies biomedycyna biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biomonitoring i zarządzanie środowiskiem biotechnologia biotechnologia molekularna biotechnologia przemysłowa biotechnologia stosowana roślin biotechnology biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna
c
chemia chemia aplikacyjna chemia i analityka przemysłowa chemia i technologia żywności chemia i toksykologia sądowa chemia kosmetyczna chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu chemia kryminalistyczna chemia kryminalistyczna i sądowa chemia materiałów i nanotechnologia chemia techniczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju chemia żywności chemiczna analiza instrumentalna chemistry
d
diagnostyka ekoprzestępczości diagnostyka molekularna doradztwo i administracja rolnicza doradztwo ogrodnicze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
e
earth sciences in a changing world ecology and evolution ekobiznes ekoenergetyka ekologia i środowisko ekologia integralna ekologia miasta ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekomiasto ekoturystyka ekoturystyka zdrowotna ekspert bioróżnorodności eksploatacja mórz i oceanów eksploatacja zasobów naturalnych energetyka i chemia jądrowa energetyka odnawialna i zarządzanie energią enologia i cydrownictwo environmental and plant biotechnology environmental management environmental protection environmental protection and management environmental protection – speciality: agroecology
f
farmerstwo florystyka ze sztuką ogrodową food processing, safety and quality food science - technology and nutrition food technology and human nutrition (studia w języku angielskim) forestry (studia w języku angielskim)
g
gastronomia i catering dietetyczny genetyka genetyka i biologia eksperymentalna geoarcheologia geodezja i geoinformacja geodezja i planowanie przestrzenne geografia geografia - studia nauczycielskie geografia fizyczna z geoinformacją geografia i geoinformacja geografia i kształtowanie środowiska geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geohazards and climate change geoinformacja geoinformacja z gospodarką przestrzenną geoinformacja środowiskowa geoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii geoinformatyka i geologia środowiska geoinżynieria i eksploatacja surowców geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia poszukiwawcza geologia stosowana geomonitoring geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny geoturystyka geośrodowisko miasta global change biology global environment and development gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka odpadami i recykling gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych gospodarka przestrzenna i geozarządzanie gospodarka regionów nadmorskich gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych gospodarka wodna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskich gospodarowanie zasobami naturalnymi go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi górnictwo i geologia
h
hipologia i jeździectwo hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hortitechniki precyzyjne hydrobiology hydrografia morska hydrologia, meteorologia i klimatologia
i
ichtiologia i akwakultura ichtiologia i rybactwo śródlądowe ichtiologia morska industrial biotechnology indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe informatyka geoprzestrzenna informatyka w ochronie środowiska innowacyjne technologie i nowoczesne materiały inspekcja weterynaryjna instrumentalna analityka chemiczna interdisciplinary bioeconomy studies international master of horticultural science inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria czystego powietrza inżynieria ekologiczna inżynieria gazu łupkowego inżynieria hydrotechniczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria kształtowania środowiska inżynieria ochrony klimatu inżynieria ochrony środowiska inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria zagrożeń środowiskowych inżynieria środowiska
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska jakość i bezpieczeństwo żywności
k
kartografia i geomatyka kryminalistyka w biogospodarce kynologia
l
leśnictwo
m
marine biotechnology meblarstwo medical biotechnology medycyna roślin medyczna biotechnologia molekularna menedżer żywności i żywienia mikrobiologia mikrobiologia stosowana międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze międzywydziałowe studia ochrony środowiska mleczarstwo molecular biotechnology monitoring i analityka środowiska
n
nanobioinżynieria nauczanie chemii nauczyciel biologii i geografii nauki ścisłe neurobiologia
o
oceanografia oceanografia fizyczna stosowana oceanotechnika ochrona bioróżnorodności ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona klimatu ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona zasobów przyrodniczych ochrona zdrowia roślin ochrona środowiska ochrona środowiska na terenach uprzemysłowionych odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie organizacja żywienia zbiorowego
p
paleobiologia physics and astronomy pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skim projektowanie i wytwarzanie kosmetyków przetwórstwo drewna przyroda przyrodoznawstwo i filozofia przyrody pszczelarstwo w agroekosystemach
r
renewable energy sources and waste management rewitalizacja dróg wodnych rewitalizacja terenów zdegradowanych rolnictwo rybactwo
s
stosowana psychologia zwierząt studia biologiczno - geograficzne studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie survival i animacja przyrodnicza sustainability management sustainable development sustainable horticulture systemy biotechniczne sztuka ogrodowa sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i agrotronika technika rolnicza i leśna technologia biomedyczna technologia biosurowców i biomateriałów technologia chemiczna technologia drewna technologia i organizacja gastronomii technologia kosmetyku technologia kosmetyków technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie energetyki odnawialnej technologie ochrony środowiska technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem towaroznawstwo towaroznawstwo spożywcze towaroznawstwo w biogospodarce turystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
v
veterinary medicine
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie techniką zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zdrowie środowiskowe zielarstwo i fitoprodukty zielarstwo i fitoterapia zielona chemia zielona urbanistyka zielone technologie zmiany klimatu ziemi zoofizjoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywności żywienie zwierząt

Dla kogo kierunki biologiczno-przyrodnicze

Studia biologiczno-przyrodnicze wybierają miłośnicy przyrody, natury, środowiska naturalnego.

To kierunki przewidziane dla osób:

 • ciekawych świata przyrody
 • wrażliwych
 • interesujących się zjawiskami w nim zachodzących
 • dociekliwych
 • cierpliwych
 • urodzonych badaczy
 • o zmyśle analitycznym i technicznym.

Kształcenie na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Studia na kierunkach biologiczno-przyrodniczych obejmuję grupę przedmiotów kształcenia ogólnego oraz przedmioty kierunkowe, a także fakultatywne, związane ze studiowaną dziedziną.

W zależności od nacisku położonego na przedmioty techniczne, część kierunków kończy się dyplomem licencjata (najczęściej po trzyletnim etapie kształcenia), a część to studia inżynierskie. Dla nich przewidziany jest siedmiosemestralny cykl nauki. Po nich można oczywiście kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia.

W kształceniu na kierunkach biologiczno-przyrodniczych duży jest udział zajęć laboratoryjnych.

Studenci odbywają również obowiązkowe praktyki, realizowane w instytucjach powiązanych profilem działania z tematyką studiów.

Rekrutacja na kierunki biologiczno-przyrodnicze

Kluczowe przedmioty uwzględniane przy rekrutacji na kierunki biologiczno-przyrodnicze to:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • geografia.

Uczelnie niekiedy wymagają zdania konkretnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Jeśli pozostawiają w tym zakresie dowolność, przeliczniki punktów są zazwyczaj korzystniejsze dla zdających rozszerzoną maturę.

Jeśli wybierzecie konkretny wydział czy uczelnię, zawsze szczegółowo sprawdzajcie wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych.

Praca po kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Ukończenie wybranej specjalności powoduje, że są ekspertami w zawężonym obszarze.

Różnorodność zagadnień obejmujący nauki przyrodnicze daje bardzo szerokie spektrum zawodów przewidzianych dla osób z takim wykształceniem.

Praca po studiach biologiczno-przyrodniczych czeka na absolwentów w:

 • laboratoriach koncernów medycznych i kosmetycznych
 • instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska
 • stacjach badawczych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą jakości biopreparatów
 • instytucjach naukowo-badawczych i wdrożeniowych
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej
 • administracji parków narodowych czy krajobrazowych
 • placówkach propagujących ekologię
 • instytucjach pozyskujących środki unijne
 • pracowniach urbanistycznych
 • edukacji.

Opinie o kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Nauki przyrodnicze nieustająco rozwijają się. Powstają nowe kierunki i specjalności, zaprojektowane pod rodzące się potrzeby społeczeństwa. Można więc studiować uprawę winorośli i winiarstwo, kynologię czy hipologię i jeździectwo. Wiele kierunków obejmuje niszowe, specjalistyczne dziedziny, przewidziane niemal dla pasjonatów.

Studia biologiczne i przyrodnicze dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Czy można pomylić geologa z geodetą? Co obejmuje kształcenie i jakie obszary zawodowe są przewidziane dla geologów? Czy to studia praktyczne, czy tylko dla pasjonatów? Posłuchajcie:

Uczelnie o kierunkach biologicznych i przyrodniczych

 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Tarnowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie