Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki biologiczno-przyrodnicze

biologiczno-przyrodnicze

Kierunki studiów zaliczane do grupy biologiczno-przyrodniczej są dobrym wyborem dla osób, które interesują się środowiskiem naturalnym, mechanizmami biologicznymi i organizmami żywymi. Idealni kandydaci na te studia dobrze czują się analizując i interpretując dane, potrafią wyszukiwać wzorce, są spostrzegawczy i otwarci na nowości.

W ciągu ostatnich lat nauki przyrodnicze i biologiczne, takie jak m.in.: biotechnologia, chemia kosmetyczna, behawiorystka zwierząt, ogrodnictwo i dietetyka zyskują na znaczeniu. Wzrost zamożności społeczeństwa oraz jego rozwój powoduje, że ludzie są w stanie przeznaczać więcej środków ze swojego budżetu na korzystanie z dobrodziejstw nauki, której osiągnięcia znajdują zastosowanie w codziennym życiu.

Kierunki biologiczno-przyrodnicze to domena uczelni rolniczo-przyrodniczych, wydziałów przyrodniczych uniwersytetów czy szkół technicznych.

Studia na tych kierunkach są dwustopniowe: licencjackie lub inżynierskie, następnie magisterskie.

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych zajmują się bardzo różnorodnymi zagadnieniami, m.in.: opracowaniem i doskonaleniem procedur nowych kosmetyków, leków, usuwaniem skażeń za pomocą metod biologicznych, projektowaniem zieleni, hodowlą nowych odmian roślin, ale także działaniami w mikroskali na poziomie badań komórkowych.

Najpopularniejsze kierunki biologiczno-przyrodnicze to: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.

Katalog kierunków biologicznych i przyrodniczych

a
administrowanie środowiskiemagriculture (studia w języku angielskim)agrobioinżynieriaagrobiologiaagrobiznesagrochemiaagroekologiaagroinformatykaagroleśnictwoagrotechnologiaagroturystykaakwakultura - biznes i technologiaakwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)analityka chemicznaanalityka chemiczna i spożywczaanalityka produktów spożywczychanalityka weterynaryjnaanalityka z diagnostyką molekularnąanalityka środowiskowa i przemysłowaanalityka żywności i środowiska wodnegoanimal scienceanimaloterapiaapplied petroleum geosciencesaquaculture and fisheriesaquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymiastronomia
b
behawiorystyka zwierzątbezpieczeństwo i jakość produkcji żywnościbezpieczeństwo i produkcja żywnościbezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo produktów zwierzęcychbezpieczeństwo wodnebezpieczeństwo zdrowotnebezpieczeństwo żywnościbioanalityka chemicznabioanalytical technologiesbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebiochemiabioeconomybioetykabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabiogospodarka zrównoważonabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)bioinformatyka w biogospodarcebioinformatyka z biofizyką stosowanąbioinżynieriabioinżynieria produkcji żywnościbioinżynieria w produkcji zwierzęcejbioinżynieria zwierzątbioinżynieria żywności i środowiska wodnegobiokosmetologiabiologiabiologia człowiekabiologia i zdrowie człowiekabiologia kryminalistycznabiologia nauczycielskabiologia stosowanabiologia sądowabiologia z przygotowaniem pedagogicznymbiologia żywności i żywieniabiologiczne podstawy kryminalistykibiomedical engineering and technologiesbiomedycynabiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiomonitoring i zarządzanie środowiskiem biostatystyka klinicznabiotechnologiabiotechnologia molekularnabiotechnologia stosowana roślinbiotechnologybiznes chemicznybiznes i technologia ekologiczna
c
chemiachemia aplikacyjnachemia i analityka przemysłowachemia i technologia żywnościchemia i toksykologia sądowachemia kosmetycznachemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesuchemia kryminalistycznachemia kryminalistyczna i sądowachemia materiałów i nanotechnologiachemia technicznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuchemia żywnościchemiczna analiza instrumentalnachemistry
d
diagnostyka ekoprzestępczościdiagnostyka molekularnadoradztwo ogrodniczedziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
e
earth sciences in a changing world ecology and evolutionekobiznesekoenergetykaekologia i środowiskoekologia miastaekologiczne rolnictwo i produkcja żywnościekomiastoekoturystyka zdrowotnaeksploatacja mórz i oceanóweksploatacja zasobów naturalnychenergetyka i chemia jądrowaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią enologia i cydrownictwoenvironmental and plant biotechnologyenvironmental managementenvironmental protectionenvironmental protection and managementenvironmental protection – speciality: agroecology
f
farmerstwoflorystyka ze sztuką ogrodowąfood processing, safety and qualityfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)forestry (studia w języku angielskim)
g
genetykagenetyka i biologia eksperymentalnageoarcheologiageodezja i planowanie przestrzennegeografiageografia - studia nauczycielskiegeografia fizyczna z geoinformacjągeografia i geoinformacja geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeoinformacjageoinformacja środowiskowageoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynieriigeoinformatyka i geologia środowiskageoinżynieria i eksploatacja surowcówgeoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia poszukiwawczageologia stosowanageomonitoringgeotechnologie, hydrotechnika, transport wodnygeoturystykaglobal change biologygospodarka obiegu zamkniętegogospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanychgospodarka przestrzenna i geozarządzaniegospodarka regionów nadmorskichgospodarka w ekosystemach rolnych i leśnychgospodarka wodnagospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskichgospodarowanie zasobami naturalnymigo­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi górnictwo i geologia
h
hipologia i jeździectwohodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichhortitechniki precyzyjnehydrobiologyhydrografia morska
i
ichtiologia i akwakulturaichtiologia i rybactwo śródlądoweichtiologia morskaindustrial biotechnologyindywidualne studia matematyczno-przyrodniczeindywidualne studia międzydziedzinoweindywidualne studia międzyobszaroweinformatyka geoprzestrzennainformatyka w ochronie środowiskainnowacyjne technologie i nowoczesne materiałyinspekcja weterynaryjnainternational master of horticultural scienceinżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria czystego powietrzainżynieria ekologicznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria kształtowania środowiskainżynieria ochrony klimatuinżynieria ochrony środowiskainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria recyklinguinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria systemów biotechnicznychinżynieria zagrożeń środowiskainżynieria środowiska
j
jakość i bezpieczeństwo środowiskajakość i bezpieczeństwo żywności
k
kartografia i geomatykakryminalistyka w biogospodarcekynologia
l
leśnictwo
m
meblarstwomedical biotechnologymedycyna roślinmenedżer żywności i żywieniamikrobiologiamikrobiologia stosowanamiędzywydziałowe studia matematyczno-przyrodniczemiędzywydziałowe studia ochrony środowiskamleczarstwomolecular biotechnologymonitoring i analityka środowiska
n
nanobioinżynierianauczanie chemiinauki ścisłeneurobiologia
o
oceanografiaoceanotechnikaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona i zarządzanie środowiskiemochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona zasobów przyrodniczychochrona zdrowia roślinochrona środowiskaochrona środowiska na terenach uprzemysłowionychodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictwoogrodnictwo miejskie i arborystykaogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskieorganizacja żywienia zbiorowego
p
paleobiologiaphysics and astronomypielęgnacja zwierząt i animaloterapiapod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skimprojektowanie i wytwarzanie kosmetykówprzetwórstwo drewnaprzyrodaprzyrodoznawstwo i filozofia przyrodypszczelarstwo w agroekosystemach
r
renewable energy sources and waste managementrewitalizacja dróg wodnychrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictworybactwo
s
stosowana psychologia zwierzątstudia biologiczno - geograficznestudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiesurvival i animacja przyrodniczasustainability managementsustainable developmentsystemy biotechnicznesztuka ogrodowasztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i agrotronikatechnika rolnicza i leśnatechnologia biomedycznatechnologia biosurowców i biomateriałówtechnologia chemicznatechnologia drewnatechnologia i organizacja gastronomiitechnologia kosmetykutechnologia kosmetykówtechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie energetyki odnawialnejtechnologie ochrony środowiskatechnologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem technologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwotowaroznawstwo spożywczetowaroznawstwo w biogospodarceturystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
v
veterinary medicine
z
zaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kryzysowe w środowiskuzarządzanie ochroną środowiska przyrodniczegozarządzanie technikązarządzanie w biobiznesiezarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie środowiskiemzarządzanie środowiskiem przyrodniczymzdrowie środowiskowezielarstwo i fitoproduktyzielarstwo i fitoterapiazielona urbanistykazielone technologiezoofizjoterapiazoofizjoterapia i pielęgnacja zwierzątzootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywnościżywienie zwierząt

Dla kogo kierunki biologiczno-przyrodnicze

Studia biologiczno-przyrodnicze wybierają miłośnicy przyrody, natury, środowiska naturalnego.

To kierunki przewidziane dla osób:

 • ciekawych świata przyrody
 • wrażliwych
 • interesujących się zjawiskami w nim zachodzących
 • dociekliwych
 • cierpliwych
 • urodzonych badaczy
 • o zmyśle analitycznym i technicznym.

Kształcenie na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Studia na kierunkach biologiczno-przyrodniczych obejmuję grupę przedmiotów kształcenia ogólnego oraz przedmioty kierunkowe, a także fakultatywne, związane ze studiowaną dziedziną.

W zależności od nacisku położonego na przedmioty techniczne, część kierunków kończy się dyplomem licencjata (najczęściej po trzyletnim etapie kształcenia), a część to studia inżynierskie. Dla nich przewidziany jest siedmiosemestralny cykl nauki. Po nich można oczywiście kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia.

W kształceniu na kierunkach biologiczno-przyrodniczych duży jest udział zajęć laboratoryjnych.

Studenci odbywają również obowiązkowe praktyki, realizowane w instytucjach powiązanych profilem działania z tematyką studiów.

Rekrutacja na kierunki biologiczno-przyrodnicze

Kluczowe przedmioty uwzględniane przy rekrutacji na kierunki biologiczno-przyrodnicze to:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • geografia.

Uczelnie niekiedy wymagają zdania konkretnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Jeśli pozostawiają w tym zakresie dowolność, przeliczniki punktów są zazwyczaj korzystniejsze dla zdających rozszerzoną maturę.

Jeśli wybierzecie konkretny wydział czy uczelnię, zawsze szczegółowo sprawdzajcie wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych.

Praca po kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Ukończenie wybranej specjalności powoduje, że są ekspertami w zawężonym obszarze.

Różnorodność zagadnień obejmujący nauki przyrodnicze daje bardzo szerokie spektrum zawodów przewidzianych dla osób z takim wykształceniem.

Praca po studiach biologiczno-przyrodniczych czeka na absolwentów w:

 • laboratoriach koncernów medycznych i kosmetycznych
 • instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska
 • stacjach badawczych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą jakości biopreparatów
 • instytucjach naukowo-badawczych i wdrożeniowych
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej
 • administracji parków narodowych czy krajobrazowych
 • placówkach propagujących ekologię
 • instytucjach pozyskujących środki unijne
 • pracowniach urbanistycznych
 • edukacji.

Opinie o kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Nauki przyrodnicze nieustająco rozwijają się. Powstają nowe kierunki i specjalności, zaprojektowane pod rodzące się potrzeby społeczeństwa. Można więc studiować uprawę winorośli i winiarstwo, kynologię czy hipologię i jeździectwo. Wiele kierunków obejmuje niszowe, specjalistyczne dziedziny, przewidziane niemal dla pasjonatów.

Studia biologiczne i przyrodnicze dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Czy można pomylić geologa z geodetą? Co obejmuje kształcenie i jakie obszary zawodowe są przewidziane dla geologów? Czy to studia praktyczne, czy tylko dla pasjonatów? Posłuchajcie:

Uczelnie o kierunkach biologicznych i przyrodniczych

 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych