Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki biologiczno-przyrodnicze

biologiczno-przyrodnicze

Kierunki studiów zaliczane do grupy biologiczno-przyrodniczej są dobrym wyborem dla osób, które interesują się środowiskiem naturalnym, mechanizmami biologicznymi i organizmami żywymi. Idealni kandydaci na te studia dobrze czują się analizując i interpretując dane, potrafią wyszukiwać wzorce, są spostrzegawczy i otwarci na nowości.

W ciągu ostatnich lat nauki przyrodnicze i biologiczne, takie jak m.in.: biotechnologia, chemia kosmetyczna, behawiorystka zwierząt, ogrodnictwo i dietetyka zyskują na znaczeniu. Wzrost zamożności społeczeństwa oraz jego rozwój powoduje, że ludzie są w stanie przeznaczać więcej środków ze swojego budżetu na korzystanie z dobrodziejstw nauki, której osiągnięcia znajdują zastosowanie w codziennym życiu.

Kierunki biologiczno-przyrodnicze to domena uczelni rolniczo-przyrodniczych, wydziałów przyrodniczych uniwersytetów czy szkół technicznych.

Studia na tych kierunkach są dwustopniowe: licencjackie lub inżynierskie, następnie magisterskie.

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych zajmują się bardzo różnorodnymi zagadnieniami, m.in.: opracowaniem i doskonaleniem procedur nowych kosmetyków, leków, usuwaniem skażeń za pomocą metod biologicznych, projektowaniem zieleni, hodowlą nowych odmian roślin, ale także działaniami w mikroskali na poziomie badań komórkowych.

Najpopularniejsze kierunki biologiczno-przyrodnicze to: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.

Katalog kierunków biologicznych i przyrodniczych

a
administrowanie środowiskiemagriculture (studia w języku angielskim)agrobiologiaagrobiznesagrochemiaagroinformatykaagroleśnictwoagroturystykaakwakultura - biznes i technologiaakwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)analityka chemicznaanalityka chemiczna i spożywczaanalityka produktów spożywczychanalityka środowiskowa i przemysłowaanalityka weterynaryjnaanalityka z diagnostyką molekularnąanalityka żywności i środowiska wodnegoanimal scienceapplied petroleum geosciencesaquaculture and fisheriesaquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymiastronomia
b
behawiorystyka zwierzątbezpieczeństwo i jakość produkcji żywnościbezpieczeństwo i produkcja żywnościbezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo produktów zwierzęcychbezpieczeństwo wodnebezpieczeństwo zdrowotnebezpieczeństwo żywnościbioanalityka chemicznabioanalytical technologiesbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebiobiznesbiochemiabiocybernetyka i inżynieria biomedycznabioetykabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)bioinformatyka z biofizyką stosowanąbioinżynieriabioinżynieria produkcji żywnościbioinżynieria w produkcji zwierzęcejbioinżynieria zwierzątbioinżynieria żywności i środowiska wodnegobiokosmetologiabiologiabiologia człowiekabiologia i zdrowie człowiekabiologia kryminalistycznabiologia nauczycielskabiologia sądowabiologia stosowanabiologia z przygotowaniem pedagogicznymbiologia żywności i żywieniabiologiczne podstawy kryminalistykibiomedical engineering and technologiesbiomedycynabiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiomonitoring i zarządzanie środowiskiem biostatystykabiotechnologiabiotechnologia molekularnabiotechnologia stosowana roślinbiotechnologybiznes chemicznybiznes i technologia ekologiczna
c
chemiachemia aplikacyjnachemia i analityka przemysłowachemia i technologia żywnościchemia i toksykologia sądowachemia kosmetycznachemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesuchemia kryminalistycznachemia kryminalistyczna i sądowachemia materiałów i nanotechnologiachemia technicznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuchemia żywnościchemiczna analiza instrumentalnachemistry
d
diagnostyka molekularnadoradztwo ogrodniczedziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
e
earth sciences in a changing world ecology and evolutionekobiznesekoenergetykaekologia i środowiskoekologia miastaekologiczne rolnictwo i produkcja żywnościekomiastoekoturystyka zdrowotnaeksploatacja mórz i oceanóweksploatacja zasobów naturalnychenergetyka i chemia jądrowaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią enologia i cydrownictwoenvironmental and plant biotechnologyenvironmental managementenvironmental protectionenvironmental protection and managementenvironmental protection – speciality: agroecology
f
farmerstwoflorystyka ze sztuką ogrodowąfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)forestry (studia w języku angielskim)
g
genetykagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i planowanie przestrzennegeografiageografia fizyczna z geoinformacjągeografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeografia - studia nauczycielskiegeoinformacjageoinformacja środowiskowageoinformatyka geoinformatyka i geologia środowiskageoinżynieria i eksploatacja surowcówgeoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia poszukiwawczageologia stosowanageomonitoringgeotechnologie, hydrotechnika, transport wodnygeoturystykaglobal change biologygórnictwo i geologiagospodarka obiegu zamkniętegogospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanychgospodarka przestrzenna i geozarządzaniegospodarka regionów nadmorskichgospodarka w ekosystemach rolnych i leśnychgospodarka wodnagospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskichgo­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi gospodarowanie zasobami naturalnymi
h
hipologia i jeździectwohodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichhortitechniki precyzyjnehydrobiologyhydrografia morska
i
ichtiologia i akwakulturaichtiologia i rybactwo śródlądoweichtiologia morskaindustrial biotechnologyindywidualne studia matematyczno-przyrodniczeindywidualne studia międzydziedzinoweindywidualne studia międzyobszaroweinformatyka w ochronie środowiskainnowacyjne technologie i nowoczesne materiałyinspekcja weterynaryjnainternational master of horticultural scienceinżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria czystego powietrzainżynieria ekologicznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria kształtowania środowiskainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria środowiskainżynieria systemów biotechnicznychinżynieria zagrożeń środowiska
j
jakość i bezpieczeństwo środowiskajakość i bezpieczeństwo żywności
k
kartografia i geomatykakynologia
l
leśnictwo
m
meblarstwomedical biotechnologymedycyna roślinmenedżer żywności i żywieniamiędzywydziałowe studia matematyczno-przyrodniczemiędzywydziałowe studia ochrony środowiskamikrobiologiamikrobiologia stosowanamleczarstwomolecular biotechnologymonitoring i analityka środowiska
n
nanobioinżynierianauczanie chemiinauki ścisłeneurobiologia
o
oceanografiaoceanotechnikaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaochrona środowiska na terenach uprzemysłowionychochrona zasobów przyrodniczychochrona zdrowia roślinodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictwoogrodnictwo miejskie i arborystykaogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskieorganizacja żywienia zbiorowego
p
physics and astronomypielęgnacja zwierząt i animaloterapiapod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skimprojektowanie i wytwarzanie kosmetykówprzetwórstwo drewnaprzyrodaprzyrodoznawstwo i filozofia przyrodypszczelarstwo w agroekosystemach
r
renewable energy sources and waste managementrewitalizacja dróg wodnychrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictworybactwo
s
stosowana psychologia zwierzątstudia biologiczno - geograficznestudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiesustainable developmentsystemy biotechnicznesztuka ogrodowasztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i leśnatechnologia biomedycznatechnologia biosurowców i biomateriałówtechnologia chemicznatechnologia drewnatechnologia i organizacja gastronomiitechnologia kosmetykówtechnologia kosmetykutechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie energetyki odnawialnejtechnologie ochrony środowiskatechnologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem technologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwotowaroznawstwo spożywczetowaroznawstwo w biogospodarceturystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
v
veterinary medicine
z
zaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kryzysowe w środowiskuzarządzanie ochroną środowiska przyrodniczegozarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie środowiskiem przyrodniczymzarządzanie technikązarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie zasobami przyrodyzdrowie środowiskowezielarstwo i fitoproduktyzielarstwo i fitoterapiazielona urbanistykazielone technologiezoofizjoterapiazootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywnościżywienie zwierząt

Dla kogo kierunki biologiczno-przyrodnicze

Studia biologiczno-przyrodnicze wybierają miłośnicy przyrody, natury, środowiska naturalnego.

To kierunki przewidziane dla osób:

 • ciekawych świata przyrody
 • wrażliwych
 • interesujących się zjawiskami w nim zachodzących
 • dociekliwych
 • cierpliwych
 • urodzonych badaczy
 • o zmyśle analitycznym i technicznym.

Kształcenie na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Studia na kierunkach biologiczno-przyrodniczych obejmuję grupę przedmiotów kształcenia ogólnego oraz przedmioty kierunkowe, a także fakultatywne, związane ze studiowaną dziedziną.

W zależności od nacisku położonego na przedmioty techniczne, część kierunków kończy się dyplomem licencjata (najczęściej po trzyletnim etapie kształcenia), a część to studia inżynierskie. Dla nich przewidziany jest siedmiosemestralny cykl nauki. Po nich można oczywiście kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia.

W kształceniu na kierunkach biologiczno-przyrodniczych duży jest udział zajęć laboratoryjnych.

Studenci odbywają również obowiązkowe praktyki, realizowane w instytucjach powiązanych profilem działania z tematyką studiów.

Rekrutacja na kierunki biologiczno-przyrodnicze

Kluczowe przedmioty uwzględniane przy rekrutacji na kierunki biologiczno-przyrodnicze to:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • geografia.

Uczelnie niekiedy wymagają zdania konkretnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Jeśli pozostawiają w tym zakresie dowolność, przeliczniki punktów są zazwyczaj korzystniejsze dla zdających rozszerzoną maturę.

Jeśli wybierzecie konkretny wydział czy uczelnię, zawsze szczegółowo sprawdzajcie wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych.

Praca po kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Ukończenie wybranej specjalności powoduje, że są ekspertami w zawężonym obszarze.

Różnorodność zagadnień obejmujący nauki przyrodnicze daje bardzo szerokie spektrum zawodów przewidzianych dla osób z takim wykształceniem.

Praca po studiach biologiczno-przyrodniczych czeka na absolwentów w:

 • laboratoriach koncernów medycznych i kosmetycznych
 • instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska
 • stacjach badawczych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą jakości biopreparatów
 • instytucjach naukowo-badawczych i wdrożeniowych
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej
 • administracji parków narodowych czy krajobrazowych
 • placówkach propagujących ekologię
 • instytucjach pozyskujących środki unijne
 • pracowniach urbanistycznych
 • edukacji.

Opinie o kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Nauki przyrodnicze nieustająco rozwijają się. Powstają nowe kierunki i specjalności, zaprojektowane pod rodzące się potrzeby społeczeństwa. Można więc studiować uprawę winorośli i winiarstwo, kynologię czy hipologię i jeździectwo. Wiele kierunków obejmuje niszowe, specjalistyczne dziedziny, przewidziane niemal dla pasjonatów.

Studia biologiczne i przyrodnicze dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Czy można pomylić geologa z geodetą? Co obejmuje kształcenie i jakie obszary zawodowe są przewidziane dla geologów? Czy to studia praktyczne, czy tylko dla pasjonatów? Posłuchajcie:

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie