Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioetyka

Czy możemy klonować ludzi? Czy eugenika to etyczny kierunek nauki? Dynamiczny rozwój medycyny, instytucji ochrony zdrowia i biomedycznych badań naukowych, a także rosnący wpływ człowieka na środowisko naturalne i zwierzęta powoduje, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy o wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniu.

Studia drugiego stopnia na kierunku Bioetyka należą do dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. W programie studiów reprezentowane są następujące dyscypliny naukowe: filozofia, nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika. Wiodącą dyscypliną kierunku jest filozofia.

Dla kogo studia na kierunku bioetyka

To kierunek dla nowoczesnych filozofów, prawdziwych humanistów, osób wrażliwych i zainteresowanych dylematami moralnymi współczesnego świata.

Program kształcenia na kierunku bioetyka

Student kierunku samodzielnie wybiera tematykę zajęć wartych ponad połowę wszystkich punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów. Przykładowe przedmioty obowiązkowe to wstęp do bioetyki, etyka kliniczna oraz etyka badań naukowych. Dostępne są także specjalistyczne, monograficzne seminaria bioetyczne, prowadzone w języku polskim albo angielskim.

Lista seminariów stałych obejmuje cztery przedmioty: etyka prokreacyjna, etyka końca życia, etyka nowych technologii, etyka środowiskowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioetyka

To studia drugiego stopnia, dlatego niezbędne jest okazanie dyplomu licencjata/inżyniera/magistra dowolnego kierunku.

Dodatkowo obowiązuje egzamin wstępny, składający się z dwóch części (ocena dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna; przed egzaminem wstępnym kandydat wybiera dwie lektury bioetyczne, jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim).

Perspektywy pracy po kierunku bioetyka

Absolwenci studiów na kierunku Bioetyka mogą podjąć pracę w zawodach takich jak:

 • nauczyciel etyki
 • dziennikarz zajmujący się problematyką naukową i bioetyczną
 • członek komisji bioetycznej
 • członek komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach
 • kliniczny konsultant etyczny lub członek szpitalnej komisji etycznej
 • członek instytucjonalnej komisji etycznej lub ekspert ds. etyki (np. w jednostkach badawczo-rozwojowych, szkołach wyższych, organach samorządu zawodów medycznych, firmach farmaceutycznych)
 • pracownik administracyjny komisji etycznej lub bioetycznej w podmiotach zapewniających obsługę administracyjno-organizacyjną komisjom bioetycznym, komisjom etycznym, komisjom etycznym ds. doświadczeń na zwierzętach
 • pracownik instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów w instytucjach publicznych (rządowych i samorządowych).

Opinie o kierunku bioetyka

Kierunki pokrewne do kierunku bioetyka

Jakie uczelnie oferują kierunek bioetyka

W których miastach można studiować kierunek bioetyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Białostocka