Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioetyka

Czy możemy klonować ludzi? Czy eugenika to etyczny kierunek nauki? Dynamiczny rozwój medycyny, instytucji ochrony zdrowia i biomedycznych badań naukowych, a także rosnący wpływ człowieka na środowisko naturalne i zwierzęta powoduje, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy o wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniu.

Studia drugiego stopnia na kierunku Bioetyka należą do dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. W programie studiów reprezentowane są następujące dyscypliny naukowe: filozofia, nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika. Wiodącą dyscypliną kierunku jest filozofia.

Dla kogo studia na kierunku bioetyka

To kierunek dla nowoczesnych filozofów, prawdziwych humanistów, osób wrażliwych i zainteresowanych dylematami moralnymi współczesnego świata.

Program kształcenia na kierunku bioetyka

Student kierunku samodzielnie wybiera tematykę zajęć wartych ponad połowę wszystkich punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów. Przykładowe przedmioty obowiązkowe to wstęp do bioetyki, etyka kliniczna oraz etyka badań naukowych. Dostępne są także specjalistyczne, monograficzne seminaria bioetyczne, prowadzone w języku polskim albo angielskim.

Lista seminariów stałych obejmuje cztery przedmioty: etyka prokreacyjna, etyka końca życia, etyka nowych technologii, etyka środowiskowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioetyka

To studia drugiego stopnia, dlatego niezbędne jest okazanie dyplomu licencjata/inżyniera/magistra dowolnego kierunku.

Dodatkowo obowiązuje egzamin wstępny, składający się z dwóch części (ocena dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna; przed egzaminem wstępnym kandydat wybiera dwie lektury bioetyczne, jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim).

Perspektywy pracy po kierunku bioetyka

Absolwenci studiów na kierunku Bioetyka mogą podjąć pracę w zawodach takich jak:

 • nauczyciel etyki
 • dziennikarz zajmujący się problematyką naukową i bioetyczną
 • członek komisji bioetycznej
 • członek komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach
 • kliniczny konsultant etyczny lub członek szpitalnej komisji etycznej
 • członek instytucjonalnej komisji etycznej lub ekspert ds. etyki (np. w jednostkach badawczo-rozwojowych, szkołach wyższych, organach samorządu zawodów medycznych, firmach farmaceutycznych)
 • pracownik administracyjny komisji etycznej lub bioetycznej w podmiotach zapewniających obsługę administracyjno-organizacyjną komisjom bioetycznym, komisjom etycznym, komisjom etycznym ds. doświadczeń na zwierzętach
 • pracownik instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów w instytucjach publicznych (rządowych i samorządowych).

Opinie o kierunku bioetyka

Kierunki pokrewne do kierunku bioetyka

Jakie uczelnie oferują kierunek bioetyka

W których miastach można studiować kierunek bioetyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu