Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biogospodarka zrównoważona

Biogospodarka zrównoważona to interdyscyplinarny kierunek, który przygotowuje specjalistów innowacyjnej gospodarki, opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

Kształcenie ma na celu zapoznanie z nowymi technologiami, źródłami finansowania działań proinnowacyjnych oraz możliwościami wspierania, kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa.

Studenci poznają zasady analityki biosurowców, procesy konwersji biomasy oraz kierunki ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasady gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku biogospodarka zrównoważona

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych.

Program kształcenia na kierunku biogospodarka zrównoważona

Przedmioty realizowane w trakcie studiów to m.in.:

 • rynek surowców odnawialnych
 • wybrane technologie w konwersji biomasy
 • oceny środowiskowe w biogospodarce
 • gospodarka w obiegu zamkniętym
 • zielona chemia dla biogospodarki
 • analityka biosurowców
 • energia odnawialna: źródła, technologie i zastosowania
 • metagenomika w biogospodarce
 • pozyskanie środków unijnych i zarządzanie projektem
 • aparatura specjalistyczna w projektowaniu bioprocesu
 • gospodarka o obiegu zamkniętym

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biogospodarka zrównoważona

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d - liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

r - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej

Perspektywy pracy po kierunku biogospodarka zrównoważona

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne; w tym z sektora rolno-spożywczego, energetycznego oraz pokrewnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu,
 • ośrodkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach analitycznych, stacjach diagnostycznych zajmujących się analityką biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości biosurowców i bioproduktów,
 • szkolnictwie zawodowym.

Opinie o kierunku biogospodarka zrównoważona

Świadome podejście do ekologii powoduje, że to, co do niedawna traktowaliśmy jako odpad, obecnie jest surowcem.


Kierunki pokrewne do kierunku biogospodarka zrównoważona

Jakie uczelnie oferują kierunek biogospodarka zrównoważona

W których miastach można studiować kierunek biogospodarka zrównoważona

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi