Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biogospodarka zrównoważona

Biogospodarka zrównoważona to interdyscyplinarny kierunek, który przygotowuje specjalistów innowacyjnej gospodarki, opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

Kształcenie ma na celu zapoznanie z nowymi technologiami, źródłami finansowania działań proinnowacyjnych oraz możliwościami wspierania, kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa.

Studenci poznają zasady analityki biosurowców, procesy konwersji biomasy oraz kierunki ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasady gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku biogospodarka zrównoważona

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych.

Program kształcenia na kierunku biogospodarka zrównoważona

Przedmioty realizowane w trakcie studiów to m.in.:

 • rynek surowców odnawialnych
 • wybrane technologie w konwersji biomasy
 • oceny środowiskowe w biogospodarce
 • gospodarka w obiegu zamkniętym
 • zielona chemia dla biogospodarki
 • analityka biosurowców
 • energia odnawialna: źródła, technologie i zastosowania
 • metagenomika w biogospodarce
 • pozyskanie środków unijnych i zarządzanie projektem
 • aparatura specjalistyczna w projektowaniu bioprocesu
 • gospodarka o obiegu zamkniętym

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biogospodarka zrównoważona

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d - liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

r - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej

Perspektywy pracy po kierunku biogospodarka zrównoważona

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne; w tym z sektora rolno-spożywczego, energetycznego oraz pokrewnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu,
 • ośrodkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach analitycznych, stacjach diagnostycznych zajmujących się analityką biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości biosurowców i bioproduktów,
 • szkolnictwie zawodowym.

Opinie o kierunku biogospodarka zrównoważona

Świadome podejście do ekologii powoduje, że to, co do niedawna traktowaliśmy jako odpad, obecnie jest surowcem.


Kierunki pokrewne do kierunku biogospodarka zrównoważona

Jakie uczelnie oferują kierunek biogospodarka zrównoważona

W których miastach można studiować kierunek biogospodarka zrównoważona

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Białostocka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej