Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Yxq-1qmf9utvmgGOKtSSwbPcS1lHZVf4.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/q89reaDLOrNk7GP9ntVbScNYlMVgh54T.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9CAiugJ7Q_kYoQ8jAIdQPgjtcYft7VVE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4Ny_ZLqY7lDAsXSsmoClDXofvKCBpPt4.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5JEhTdLOj1xpsf-pCNpv9P9n2iGDE5ii.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Lgs21M474QX_Y3G_FKjh-04jG6mIqu5l.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/8Kvvr5NhwgnZ7nWa5xmOlQjXFOvm_b4N.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1KcO7rnPZeUIyFeKRMpixBv8I0zZL_D7.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
(+76) 746 53 53, 746 53 51
ujw@ujw.pl
ujw.pl
7.40
0.42%
59
głosów

Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe. W strukturach Uczelni są dwa wydziały. Wydział Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach oraz Wydział Zamiejscowy, który swoją siedzibę ma w Lubinie. Oferta studiów jest niezwykle bogata – od kierunków typowo technicznych (m.in. mechatronika lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek górnictwo), przez studia prawno-administracyjne, studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie.

Współpraca uczelniana

Uczelnia Jana Wyżykowskiego z wielką chęcią podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami i placówkami naukowymi – zarówno regionalnymi, jak i ogólnopolskimi – przy organizacji różnych inicjatyw, w tym konferencji, seminariów czy wykładów otwartych.

Co wyróżnia UJW?

 • bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne,
 • uczelniane publikacje wydawnicze,
 • organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych dla studentów, a także specjalistów naukowych z różnych branż oraz społeczności lokalnej,
 • kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb studentów uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze,
 • małe grupy wykładowe i kameralna atmosfera,
 • doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne,
 • szeroki pakiet stypendiów (m.in.: naukowych, socjalnych, sportowych),
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w lokalnych zakładach pracy.

UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO

ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

Uczelnia Jana Wyżykowskiego. Filia w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23
59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 094

Władze UJW

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW
Prorektor ds. rozwoju i nauki dr Paweł Greń, prof. UJW
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie dr inż. Anna Wojciechowicz
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Jan Walczak
Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie mgr Mariusz Rogowski

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja