Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/q89reaDLOrNk7GP9ntVbScNYlMVgh54T.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9CAiugJ7Q_kYoQ8jAIdQPgjtcYft7VVE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4Ny_ZLqY7lDAsXSsmoClDXofvKCBpPt4.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Yxq-1qmf9utvmgGOKtSSwbPcS1lHZVf4.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5JEhTdLOj1xpsf-pCNpv9P9n2iGDE5ii.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Lgs21M474QX_Y3G_FKjh-04jG6mIqu5l.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/8Kvvr5NhwgnZ7nWa5xmOlQjXFOvm_b4N.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1KcO7rnPZeUIyFeKRMpixBv8I0zZL_D7.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
(+76) 746 53 53, 746 53 51
ujw@ujw.pl
ujw.pl
7.31
-1.67%
61
głosów

Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe. W strukturach Uczelni są dwa wydziały. Wydział Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach oraz Wydział Zamiejscowy, który swoją siedzibę ma w Lubinie. Oferta studiów jest niezwykle bogata – od kierunków typowo technicznych (m.in. mechatronika lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek górnictwo), przez studia prawno-administracyjne, studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie.

Współpraca uczelniana

Uczelnia Jana Wyżykowskiego z wielką chęcią podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami i placówkami naukowymi – zarówno regionalnymi, jak i ogólnopolskimi – przy organizacji różnych inicjatyw, w tym konferencji, seminariów czy wykładów otwartych.

Co wyróżnia UJW?

 • bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne,
 • uczelniane publikacje wydawnicze,
 • organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych dla studentów, a także specjalistów naukowych z różnych branż oraz społeczności lokalnej,
 • kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb studentów uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze,
 • małe grupy wykładowe i kameralna atmosfera,
 • doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne,
 • szeroki pakiet stypendiów (m.in.: naukowych, socjalnych, sportowych),
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w lokalnych zakładach pracy.

UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO

ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

Uczelnia Jana Wyżykowskiego. Filia w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23
59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 093, 887 380 094

Władze UJW

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW
Prorektor ds. rozwoju i nauki dr Paweł Greń, prof. UJW
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie dr inż. Anna Wojciechowicz
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Jan Walczak
Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie mgr Mariusz Rogowski

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu