Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental management

Program obejmuje niezbędne podstawy wiedzy z zakresu wyzwań, problemów i zagrożeń antropogenicznych środowiska przyrodniczego, dostarcza wiedzy nt. nowoczesnej ochrony środowiska oraz współczesnego paradygmatu rozwoju i zarządzania organizacjami o różnym charakterze (biznes, sektor publiczny, organizacje społeczne).

Rozwija także umiejętności organizowania działalności ukierunkowanej na aspekty środowiskowe oraz posługiwania się nowoczesnymi instrumentami zarządzania środowiskowego.

Dla kogo studia na kierunku environmental management

Adresatami kierunku są osoby, którym bliskie są wartości związane z ochroną środowiska. Ten kierunek stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane z koniecznością zmian wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli i form zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania te skutkują także zmianami na rynkach pracy, na których coraz częściej poszukiwani są specjaliści dysponujący profesjonalną i interdyscyplinarną wiedzą z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem w organizacjach publicznych i prywatnych.

Program kształcenia na kierunku environmental management

W trakcie studiów realizowane są przedmioty:

 • Business Ethics and CSR
 • Environmental Economics
 • Environmental Policy and Governance
 • Environmental Regulation and Law
 • Environmental Science
 • Sustainable Development
 • Business Models and Environmental Design
 • Cleaner Production, Circular Economy and Industrial Ecology
 • Environmental Technologies for XXI Century
 • Global Challenges and Issues
 • Master Seminar - semester 2
 • Research Methods and Analysis
 • Environmental Conflict, Crisis and Risk Management
 • Environmental Impact Assessment
 • Environmental Management Systems
 • Environmental Planning
 • Environmental Reporting
 • Smart Cities and Green Communities

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental management

Kryteria przyjęć na studia należy sprawdzać na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku environmental management

Absolwent naszego kierunku będzie odpowiednio przygotowany do zarządzania organizacją przy jednoczesnym uwzględnianiu czynników i aspektów środowiskowych jako integralnej części całego systemu zarządzania. W szczególności będzie:

 • posiadać odpowiednio ukształtowaną świadomość i wiedzę na temat problemów środowiskowych w organizacji;
 • móc poprawnie identyfikować aspekty środowiskowe w działalności dowolnej organizacji;
 • móc podejmować decyzje o kierunkach rozwoju organizacji z uwzględnieniem skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • posiadać umiejętność projektowania struktury organizacji w sposób umożlwiający zoptymalizowanie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszający fizyczną presję na środowisko;
 • umieć opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania organizacją;
 • umieć dobierać instrumenty i narzędzia do rozwiązywania problemów środowiskowych w organizacji.
 • Opinie o kierunku environmental management

  Brak szczegółowego opisu…

  Kierunki pokrewne do kierunku environmental management

  Jakie uczelnie oferują kierunek environmental management

  W których miastach można studiować kierunek environmental management

  Komentarze (0)

  brak komentarzy…
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Akademia Tarnowska
  • Politechnika Poznańska
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Akademia Zamojska
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
  • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Politechnika Śląska
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Politechnika Łódzka
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Akademia Piotrkowska
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Kaliski
  • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Akademia Jagiellońska w Toruniu
  • Politechnika Częstochowska
  • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy