Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental management

Program obejmuje niezbędne podstawy wiedzy z zakresu wyzwań, problemów i zagrożeń antropogenicznych środowiska przyrodniczego, dostarcza wiedzy nt. nowoczesnej ochrony środowiska oraz współczesnego paradygmatu rozwoju i zarządzania organizacjami o różnym charakterze (biznes, sektor publiczny, organizacje społeczne).

Rozwija także umiejętności organizowania działalności ukierunkowanej na aspekty środowiskowe oraz posługiwania się nowoczesnymi instrumentami zarządzania środowiskowego.

Dla kogo studia na kierunku environmental management

Adresatami kierunku są osoby, którym bliskie są wartości związane z ochroną środowiska. Ten kierunek stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane z koniecznością zmian wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli i form zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania te skutkują także zmianami na rynkach pracy, na których coraz częściej poszukiwani są specjaliści dysponujący profesjonalną i interdyscyplinarną wiedzą z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem w organizacjach publicznych i prywatnych.

Program kształcenia na kierunku environmental management

W trakcie studiów realizowane są przedmioty:

 • Business Ethics and CSR
 • Environmental Economics
 • Environmental Policy and Governance
 • Environmental Regulation and Law
 • Environmental Science
 • Sustainable Development
 • Business Models and Environmental Design
 • Cleaner Production, Circular Economy and Industrial Ecology
 • Environmental Technologies for XXI Century
 • Global Challenges and Issues
 • Master Seminar - semester 2
 • Research Methods and Analysis
 • Environmental Conflict, Crisis and Risk Management
 • Environmental Impact Assessment
 • Environmental Management Systems
 • Environmental Planning
 • Environmental Reporting
 • Smart Cities and Green Communities

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental management

Kryteria przyjęć na studia należy sprawdzać na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku environmental management

Absolwent naszego kierunku będzie odpowiednio przygotowany do zarządzania organizacją przy jednoczesnym uwzględnianiu czynników i aspektów środowiskowych jako integralnej części całego systemu zarządzania. W szczególności będzie:

 • posiadać odpowiednio ukształtowaną świadomość i wiedzę na temat problemów środowiskowych w organizacji;
 • móc poprawnie identyfikować aspekty środowiskowe w działalności dowolnej organizacji;
 • móc podejmować decyzje o kierunkach rozwoju organizacji z uwzględnieniem skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • posiadać umiejętność projektowania struktury organizacji w sposób umożlwiający zoptymalizowanie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszający fizyczną presję na środowisko;
 • umieć opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania organizacją;
 • umieć dobierać instrumenty i narzędzia do rozwiązywania problemów środowiskowych w organizacji.
 • Opinie o kierunku environmental management

  Brak szczegółowego opisu…

  Kierunki pokrewne do kierunku environmental management

  Jakie uczelnie oferują kierunek environmental management

  W których miastach można studiować kierunek environmental management

  Komentarze (0)

  brak komentarzy…
  • Collegium Humanum w Rzeszowie
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Collegium Humanum w Kielcach
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Collegium Humanum w Gdańsku
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Collegium Humanum w Szczecinie
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Politechnika Poznańska
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Collegium Humanum we Wrocławiu
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet SWPS Katowice
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Collegium Humanum w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
  • Akademia Zamojska
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Collegium Humanum w Katowicach
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Politechnika Łódzka
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Kaliski
  • Akademia Tarnowska
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Collegium Humanum w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Collegium Humanum w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Częstochowska
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • AMA Film Academy w Krakowie
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie