Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

uczelnia publiczna, 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97, (+83) 344 99 00, 344 99 30, rekrutacja@akademiabialska.pl

Rekrutacja - Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Kalendarium Rekrutacji

Rekrutacja na studia rozpoczyna się każdego roku w kwietniu.

Zdana matura jest podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierzemy pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z części pisemnej – język obcy nowożytny oraz przedmiot z którego kandydat uzyskał najwyższy wynik.

Więcej szczegółów na stronie internetowej w zakładce KANDYDAT

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie