Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

uczelnia publiczna, 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97, (+83) 344 99 00, 344 99 30, rekrutacja@akademiabialska.pl

Progi punktowe - Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Aby zapisać się na studia w ABNS i wziąć udział w procesie rekrutacji, niezbędna jest rejestracja w systemie RK. W procesie rekrutacji punktowane będą przedmioty zdawane na maturze, przypisane poszczególnym kierunkom studiów.

Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:

 • jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
 • jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).
Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.Ustala się odrębną listę przyjętych dla każdego kierunku studiów. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Uczelnia nie wskazuje progów punktowych.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka