Jakiego artykułu szukasz?

Budownictwo w Opolu

Budownictwo to prężnie rozwijająca się, przyszłościowa dziedzina. Stanowi jedną z kluczowych gałęzi gospodarki. O jej dynamice świadczą widoczne niezmienne w naszym krajobrazie inwestycje drogowe, powstające nowe budynki mieszkaniowe, handlowe, przemysłowe. Oznacza to, że uzyskanie wykształcenia w zakresie budownictwa stanowi gwarancję pewnej pracy i satysfakcjonującego wynagrodzenia.

Budownictwo w Opolu

W tym artykule sprawdzamy, gdzie można studiować Budownictwo w Opolu – jaka jest oferta kierunków i specjalności, które uczelnie wziąć pod uwagę, jak wygląda rekrutacja i perspektywy zawodowe.

Na Budownictwie dobrze odnajdą się osoby o umysłach ścisłych, posiadające wyobraźnię przestrzenną, predyspozycje matematyczne i geometryczne, otwarte na nowe wyzwania, precyzyjne, kreatywne.

Studenci Budownictwa uczą się projektowania i wykonawstwa budynków mieszkaniowych, obiektów budownictwa komunalnego, drogowego. Poznają różnorodne konstrukcje, elementy i materiały wykorzystywane we współczesnym budownictwie. Zaznajamiają się z nowoczesnymi technikami wspomagającymi poszczególne etapy procesu budowlanego a także technologiami w praktyce inżynierskiej.

Budownictwo w Opolu - studia

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Jest możliwość kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Kierunek realizowany jest także w języku angielskim.

Na studiach drugiego stopnia wybrać można specjalności:

 • budownictwo podziemne i geotechnika
 • energooszczędne materiały i obiekty budowlane
 • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych
 • inżynieria mostowo-drogowa
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • budownictwo drogowe.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-opole/.

W programie kształcenia znajdą się m.in. takie przedmioty, jak materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, geometria wykreślna, geodezja, rysunek techniczny, podstawy architektury i urbanistyki, mechanika budowli, mechanika gruntów i fundamentowanie, fizyka budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje drewniane, technologia i organizację robót budowlanych, instalacje budowlane, teoria sprężystości i plastyczności, dynamika budowli, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, fundamenty specjalne, metody komputerowe i programowanie, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa, wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej.

Budownictwo w Opolu - uczelnie i rekrutacja

Budownictwo oferuje obecnie jedna uczelnia:

Politechnika Opolska

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka obcego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: matematyka, chemia, informatyka, fizyka, język polski.

Budownictwo w Opolu – praca

Ukończenie kierunku pozwalana uzyskanie kompetencji niezbędnych w:

 • biurach projektowych
 • pracowniach projektowych
 • firmach wytwarzających materiały budowlane
 • administracji
 • nadzorze budowlanym
 • wytwórniach betonu.

Absolwenci mają również możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Więcej o studiowania Budownictwa:


Powiązane treści

Budownictwo w Kielcach
Budownictwo w Kielcach
Budownictwo w Gdańsku
Budownictwo w Gdańsku
Budownictwo w Olsztynie
Budownictwo w Olsztynie
Budownictwo w Zielonej Górze
Budownictwo w Zielonej Górze
Budownictwo w Rzeszowie
Budownictwo w Rzeszowie
Budownictwo w Lublinie
Budownictwo w Lublinie
Budownictwo w Katowicach i na Śląsku
Budownictwo w Katowicach i na Śląsku
Budownictwo w Szczecinie
Budownictwo w Szczecinie
Budownictwo w Bydgoszczy
Budownictwo w Bydgoszczy
Budownictwo w Łodzi
Budownictwo w Łodzi
Budownictwo w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
Budownictwo we Wrocławiu
Budownictwo we Wrocławiu
Budownictwo w Warszawie
Budownictwo w Warszawie
Budownictwo w Poznaniu
Budownictwo w Poznaniu
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Gdański
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi