Akademia Łomżyńska

uczelnia publiczna, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, (+86) 215 59 53,

Rekrutacja - Akademia Łomżyńska

Rekrutacja na semestr zimowy

Terminy rekrutacji podstawowej – tura I

 • 29.05.2023 r. - rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 04.08.2023 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 08.08.2023 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia

Terminy rekrutacji uzupełniającej – tura II

 • 09.08.2023 r. – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 08.09.2023 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie (w przypadku wysłania dokumentów pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego)
 • 12.09.2023 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia

Rekrutacja na semestr letni

Terminy rekrutacji podstawowej – tura I:

 • 04.01.2024 r. – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 05.02.2024 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie,
 • 07.02.2024 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów: Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka

Terminy rekrutacji uzupełniającej – tura II:

 • 08.02.2024 r. – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 23.02.2024 r. godz. 15:00 - upływa termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych we właściwym Dziekanacie
 • 24.02.2024 r. godz. 16:00 - udostępnienie informacji o przyjęciu na studia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów: Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Śląska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Warszawie