Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

uczelnia publiczna, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, (+82) 565 88 95,

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw.

 1. Wybranie kierunku i zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  16.05.2022 – uruchomienie elektronicznych zapisów na studia
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata -> Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć:
  • kopię świadectwa maturalnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata
  lub przesłać pocztą:
  • kopię świadectwa maturalnego, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub oryginał świadectwa maturalnego celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał świadectwa zostanie odesłany pocztą)
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego
 5. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki, Chełm, ul. Pocztowa 54 a, tel. 82 562 11 24, matematyka@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, Chełm, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 564 20 80, neofilologia@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa, Chełm, ul. Pocztowa 54 a, tel. 82 564 00 80, int@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 562 06 14, medycyna@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 562 06 14, izr@panschelm.edu.pl

Studiuj w PANS w Chełmie (dawna PWSZ w Chełmie)


Poznaj Instytuty PANS w Chełmie

Instytut Matematyki i Informatyki - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-matema...

Instytut Nauk Technicznych Lotnictwa - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-matema...

Instytut Neofilologii - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-matema...

Instytut Nauk Rolniczych - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-r...

Instytut Nauk Medycznych - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-m...

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Poznańska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Coventry University Wrocław
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi