Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

uczelnia publiczna, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, (+82) 565 88 95,

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw.

 1. Wybranie kierunku i zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  16.05.2022 – uruchomienie elektronicznych zapisów na studia
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata -> Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć:
  • kopię świadectwa maturalnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata
  lub przesłać pocztą:
  • kopię świadectwa maturalnego, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub oryginał świadectwa maturalnego celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał świadectwa zostanie odesłany pocztą)
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego
 5. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki, Chełm, ul. Pocztowa 54 a, tel. 82 562 11 24, matematyka@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, Chełm, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 564 20 80, neofilologia@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa, Chełm, ul. Pocztowa 54 a, tel. 82 564 00 80, int@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 562 06 14, medycyna@panschelm.edu.pl
 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie, ul. Wojsławicka 8b, tel. 82 562 06 14, izr@panschelm.edu.pl

Studiuj w PWSZ w Chełmie


Poznaj Instytuty PWSZ w Chełmie

Instytut Matematyki i Informatyki - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-matema...

Instytut Nauk Technicznych Lotnictwa - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-matema...

Instytut Neofilologii - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-matema...

Instytut Nauk Rolniczych - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-r...

Instytut Nauk Medycznych - https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-m...

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane