Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekspert bioróżnorodności

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekspert bioróżnorodności pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie w zakresie nauk biologicznych oraz wiedzę o metodach badawczych stosowanych do oceny bioróżnorodności wraz z umiejętnością praktycznego ich zastosowania w ochronie przyrody.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom na wykonywanie ekspertyz przyrodniczych wymaganych w ramach postępowań administracyjnych związanych z realizacją różnego rodzaju inwestycji.

Podstawową grupę zajęć stanowią zajęcia terenowe prowadzone na obszarze parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego oraz zajęcia laboratoryjne. Dzięki nim zapoznasz się z różnymi metodami pracy w terenie i w laboratorium oraz obsługą nowoczesnej aparatury badawczej niezbędnej w pracy biologa terenowego.

Nabyta w toku studiów wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie studiów II stopnia na kierunkach w zakresie nauk biologicznych. Kompetencje zawodowe i społeczne ułatwią absolwentom podjęcie pracy zawodowej i prowadzenie działalności eksperckiej.

Dla kogo studia na kierunku ekspert bioróżnorodności

To propozycja dla pasjonatów naturalnego środowiska, wrażliwych na przyrodę, interesujących sią biologią.

Program kształcenia na kierunku ekspert bioróżnorodności

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

 • system ochrony przyrody w Polsce i UE,
 • Systemy Informacji Przestrzennej (GIS),
 • różnorodność ekosystemów naturalnych i antropogenicznych,
 • analiza i wizualizacja danych środowiskowych,
 • inwazje biologiczne,
 • metody monitoringu przyrody,
 • teledetekcja i analizy przestrzenne, ekologia i identyfikacja motyli,
 • ekologia krajobrazu i planowanie przestrzenne,
 • inwentaryzacja i waloryzacja przyrody,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • planowanie ochrony przyrody

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekspert bioróżnorodności

Zasady naboru na studia należy sprawdzać na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku ekspert bioróżnorodności

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę w:

 • firmach eksperckich zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, inwestycji liniowych (drogi, linie kolejowe, gazociągi, instalacje wysokiego napięcia itp.) oraz monitoringiem poinwestycyjnym;
 • jednostkach administracji państwowej takich jak RDOŚ, GDOŚ, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, GDDKiA, Inspektorat Ochrony Środowiska czy administracji samorządowej (urzędy gmin, miast, powiatowe, marszałkowskie);
 • jednostkach naukowo-badawczych i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska i edukacją przyrodniczą;
 • parkach narodowych i krajobrazowych;
 • jednostkach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii takich jak farmy wiatrowe, fotowoltaiczne;
 • organizacjach pozarządowych działających w obrębie szeroko pojętej ochrony środowiska i in.

Opinie o kierunku ekspert bioróżnorodności

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ekspert bioróżnorodności

Jakie uczelnie oferują kierunek ekspert bioróżnorodności

W których miastach można studiować kierunek ekspert bioróżnorodności

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu