Jakiego kierunku studiów szukasz?

Meblarstwo

Kierunek Meblarstwo jest ściśle powiązany z leśnictwem, ze względu na podstawowe źródło surowca wykorzystywanego w przemyśle meblarskim, stąd silne związki z naukami przyrodniczymi w tym biologią. Meblarstwo w dużym stopniu jest kierunkiem interdyscyplinarnym, związanym z technologią drewna oraz z inżynierią materiałową, wzornictwem czy konserwacją dzieł sztuki.

Program studiów na kierunku meblarstwo ma za cel wykształcić specjalistę o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą: prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów, zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz.

Zdobędzie umiejętności z zakresu: grafiki inżynierskiej, materiałoznawstwa, konstrukcji i szerokiego spektrum nowoczesnych technik wytwarzania mebli ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, wzornictwa przemysłowego, kompozytów drewnopochodnych, użytkowania maszyn i narzędzi stosowanych do produkcji mebli, elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania mebli, planowania zasobów przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Gdzie zatrudnienie po ukończeniu meblarstwa?

Absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do podjęcia pracy w: zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, a także w szkolnictwie zawodowym.

Dla kogo studia na kierunku meblarstwo
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku meblarstwo
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku meblarstwo
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku meblarstwo
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku meblarstwo
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku meblarstwo
Jakie uczelnie oferują kierunek meblarstwo
W których miastach można studiować kierunek meblarstwo
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie