Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_AhH7TlbcEaY86Pz9bt5noRHO54AgUJB.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/G4W4o3azp_bvGZlgpNvk3ROWvXMqPfWy.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/frJv-m1hPloN7B11UCBkyhCNNXB3bmdb.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/BVoSOCECMx5n5ByhbMx3_AtIrAnjXLD9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/AAUfh6FR2H_Uylz68wa28DudSO_PGyq7.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/GMmygqrSiKq5UquDzqK3D7IPht1wu188.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1m2jJSNi-JYJkvUYN5nrzTxOfyDxlWEJ.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ewbRqPA96ZrEhH1wAZ1eMwp05cFDpclS.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
ul. Odrodzenia 21-23, 59-300 Lubin
(+) 887 380 093, 887 380 094
wz@ujw.pl
ujw.pl
8.10
-1.00%
101
głosów

Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe.

W strukturach Uczelni są trzy wydziały. Dwa z nich zlokalizowane są w Polkowicach: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Technicznych, natomiast Wydział Zamiejscowy siedzibę ma w Lubinie. Dzięki połączeniu uczelni, oferta studiów jest niezwykle bogata: od kierunków typowo technicznych (m.in. mechatronika lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek górnictwo), przez studia prawno-administracyjne, studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie.

Co wyróżnia UJW?

 • bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne,
 • uczelniane publikacje wydawnicze,
 • organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych dla studentów, a także specjalistów naukowych z różnych branż oraz społeczności lokalnej,
 • kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb studentów uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze,
 • małe grupy wykładowe i kameralna atmosfera,
 • doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne,
 • szeroki pakiet stypendiów (m.in.: naukowych, socjalnych, sportowych),
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • na UJW funkcjonuje Konwent, czyli ciało opiniodawczo-doradcze skupiające przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych.
 • studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w lokalnych zakładach pracy.

UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO

ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO. FILIA W LUBINIE

ul. Odrodzenia 21, 23
59- 300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 76 749 89 28

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja