Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologia kosmetyku

Studia na kierunku Technologia kosmetyku to propozycja kształcenia II stopnia, kończąca się uzyskaniem tytułu magistra.

Celem kształcenia jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, inżynierii chemicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą zarówna na lokalnym, krajowym, a także i europejskim rynku pracy.

Program zajęć kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko przyrodnicze. Proces edukacyjny zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specjalistycznej grupy produktów, do której należą wyroby kosmetyczne. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych w przemyśle kosmetycznym. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji z zachowaniem najwyższych standardów jakości i ekonomiki proponowanych rozwiązań.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do realizacji następujących działań takich, jak:

 • tworzenie receptur kosmetyków, również z uwzględnieniem kosmetyków certyfikowanych,
 • weryfikacja kart charakterystyki, specyfikacji, etykiet sprawdzanie i akceptacja zgodności z Dyrektywą UE oraz składów produktów kosmetycznych,
 • tworzenie dokumentacji dla produktów kosmetycznych na potrzeby klientów zagranicznych oraz krajowych oraz interpretacja wyników w odniesieniu do przepisów, specyfikacji, wymagań klienta,
 • prowadzenie dokumentacji ISO i GMP,
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • rejestracja produktów w bazie,
 • prowadzenie badań próbek masy kosmetycznej oraz komponentów,
 • pobieranie próbek, prowadzenie wymaganych badań dla wyrobu gotowego,
 • wykonywanie badań kosmetyków - kontrola jakości wytwarzanych kosmetyków,
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych o charakterze ilościowym i jakościowym surowców oraz wyrobów gotowych,
 • nadzór nad produktami aktualnie wytwarzanymi w zakresie technologii wytwarzania, optymalizacja procesów produkcyjnych, transferu technologii,
 • zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,
 • utrzymanie w odpowiednim stanie sprzętu kontrolnego,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie stanowiska (np. metody technologiczne, metody kontroli),
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji obowiązującej dokumentacji systemowej (procedury wewnętrzne, instrukcji do sprzętów kontrolno-pomiarowych),
 • nadzorem nad dobrymi praktykami laboratoryjnymi,
 • udziałem w projektach prowadzonych w przedmiotowym laboratorium,
 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, opakowań,
 • udział w projektach wdrożeniowych oraz w pracach laboratoryjnych w projektach B+R.

Dla kogo studia na kierunku technologia kosmetyku

To propozycja dla osób, które swoja przyszłość zawodową widzą w branży produkcyjnej, kosmetycznej, badawczej.

Kandydaci powinni interesować się dyscyplina nauk chemicznych, przyrodniczych, ścisłych.

Program kształcenia na kierunku technologia kosmetyku

Studenci tego kierunku zyskają kompetencje w zakresie:

 • sterowanie jakością i laboratoryjną kontrolą jakości w produkcji
 • organizacją produkcji w zakresie zarządzania jakością, opakowalnictwo, transport i magazynowanie wyrobów
 • ocena i optymalizacja produktów
 • ocena bezpieczeństwa stosowania produktów
 • ocena zgodności z prawem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych
 • współpracy przy opracowaniu strategii marketingowych i ich realizacji

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologia kosmetyku

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyku musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne) lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina inżynieria chemiczna).

W przypadku absolwentów kierunków przyporządkowanych do innych dyscyplin niż wymienione wyżej, istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

Perspektywy pracy po kierunku technologia kosmetyku

Możliwości zatrudnienia absolwentów to szeroko rozumiany obszar przemysłu kosmetycznego:

 • laboratoria badawczo-rozwojowe
 • laboratoria prowadzące analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych.

Opinie o kierunku technologia kosmetyku

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku technologia kosmetyku

Jakie uczelnie oferują kierunek technologia kosmetyku

W których miastach można studiować kierunek technologia kosmetyku

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Lubelska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski