Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauczanie chemii

Studia na kierunku nauczanie chemii zawierają elementy kierunku chemia poszerzonego o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki chemii.

Studenci odbywają praktyki opiekuńczo-wychowawcze oraz zawodowe pedagogiczne. Poznają prawne aspekty związane z funkcjonowaniem szkoły oraz pracą nauczyciela, wewnątrz i zewnątrzszkolny system oceniania.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku nauczanie chemii

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: chemia, analityka chemiczna oraz kierunków o pokrewnych programach.

Program kształcenia na kierunku nauczanie chemii

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • spektroskopia
 • krystalografia
 • analiza instrumetnalna
 • psychologia
 • pedagogika
 • dydaktyka
 • dydaktyka chemii
 • zajęcia specjalistyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauczanie chemii

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Perspektywy pracy po kierunku nauczanie chemii

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe
 • placówki oświatowe
 • kuratoria oświaty
 • ośrodki metodyczne
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji

Opinie o kierunku nauczanie chemii

Studia przygotowują do kompleksowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kierunki pokrewne do kierunku nauczanie chemii

Jakie uczelnie oferują kierunek nauczanie chemii

W których miastach można studiować kierunek nauczanie chemii

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni