Akademia Tarnowska

uczelnia publiczna, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, (+14) 631 66 20, ans@anstar.edu.pl

Progi punktowe - Akademia Tarnowska

Podstawą rekrutacji do Akademii Tarnowskiej są wyniki uzyskane na maturze, przeliczane na punkty rankingowe zgodnie z zasadą:

 • jeżeli przedmiot stanowiący kryterium kwalifikacyjne był zdawany na poziomie: podstawowym – liczba punktów rankingowych równa się̨ liczbie punktów procentowych;
 • przy poziomie rozszerzonym stosuje się̨ mnożnik 2,0;
 • przy poziomie dwujęzycznym mnożnik wynosi 3,0.

Na wybranych kierunkach obowiązują dodatkowo punktowane rozmowy kwalifikacyjne.

Do postepowania rekrutacyjnego są̨ dopuszczeni kandydaci, którzy w określonym przez Rektora terminie dokonają̨ rejestracji w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz zadeklarują̨ wybór kierunku.

Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postepowania rekrutacyjnego jest dokonanie przez niego wpłaty za postepowanie rekrutacyjne w kwocie ustalonej przez Rektora.

Chcesz studiować w Akademii Tarnowskiej swój wymarzony kierunek, ale nie wybrałeś/aś na maturze przedmiotu podanego w kryteriach? Bez obaw – nadal możesz przystąpić do rekrutacji!

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Zamojska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz