Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioeconomy

Kształcenie na kierunku Bioeconomy realizowane są w języku angielskim.

Podczas studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu biogospodarki. Wykwalifikowani wykładowcy przekażą studentom wiedzę ze wszystkich niezbędnych zagadnień związanych z BIOECONOMY. Zakres kształcenia obejmuje, zasady biogospodarki, systemy bioodnawialne, podstawy rysunku technicznego, zasady programowania oraz chemię bioorganiczną.

Absolwent zna techniki projektowania graficznego i komputerowego, posługuje się narzędziami GIS stosowanymi w biogospodarce. Posiada umiejętności doboru materiałów i urządzeń do technologii stosowanych w biogospodarce. Dzięki innowacyjności i interdyscyplinarności kierunku, absolwent BIOECONOMY jest przygotowany na bieżące zapotrzebowanie na rynku pracy.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę do tworzenia i prowadzenia firm, start-upów oraz podjęcia pracy w sektorze bioprzemysłu, biorafineriach, w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętą zrównoważoną gospodarką, w laboratoriach analitycznych, badawczych i diagnostycznych, centrach badawczo-rozwojowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się biogospodarką oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów.

Dla kogo studia na kierunku bioeconomy

Bioeconomy to kierunek studiów dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem oraz dla takich, dla których odpowiedzialne podejście do biznesu jest zjawiskiem istotnym w dzisiejszych czasach. Podczas nauki poza niezbędną wiedzą studenci zdobywają wiele praktycznych umiejętności jej zastosowania.

Program kształcenia na kierunku bioeconomy

Na pierwszym roku studiów student zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych takich jak: ekonomia, chemia czy matematyka i statystyka. Zakres kształcenia obejmuje także zagadnienia stanowiące wstęp do BIOECONOMY, zasady biogospodarki, systemy bioodnawialne oraz podstawy rysunku technicznego. Ponadto zasady programowania, które umożliwią zaznajomienie się z podstawami programowania w języku Python.

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak mikrobiologia ale także wprowadzenie do przedmiotów specjalistycznych. Dowiesz się m.in. jakie są nowe trendy w bionauce.

Chemia bioorganiczna podczas której będziesz miał okazję analizować materiał badawczy przeprowadzając reakcje chemiczne dla związków organicznych.

Przetwarzanie bioproduktów podczas którego poznasz podstawowe techniki i sposoby przetwarzania żywności i biomasy, wpływ przetwarzania na jakość produktów a także projektowanie procesów i dobór urządzeń.

Trzeci rok studiów stanowi dalsze poszerzenie ogólnej wiedzy z zakresu BIOECONOMY. Poznasz nowe biomateriały i nauczysz się je wykorzystywać do poprawy jakości życia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego. Ponadto będziesz miał okazję poznać metody i zasady działania sztucznej inteligencji, która coraz częściej pojawia się w dzisiejszym świecie. Dzięki dodatkowym przedmiotom takim jak zrównoważone miasta poznasz działaniach na rzecz rozwoju, które mogą być zastosowane w zarządzaniu miastem.

Ostatni semestr studiów poświęcony jest głównie przygotowaniu pracy inżynierskiej. Realizowane są również przedmioty specjalistyczne takie jak zrównoważona gospodarka wodna, zarządzanie jakością i audyt, logistyka czy analiza danych środowiskowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioeconomy

Zasady rekrutacji na studia w języku angielskim są tożsame z zasadami rekrutacji dla studiów w języku polskim na danym kierunku.

W przypadku tego kierunku przedmioty rekrutacyjne do wyboru to: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia lub informatyka

Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie min. B2, potwierdzenie znajomości języka angielskiego może zostać uznane poprzez:

 • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w ramach tzw.polskiej nowej matury – wynik na poziomie co najmniej 60%,
 • posiadanie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicą szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, w której zajęcia były prowadzonew języku angielskim,
 • dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma),
 • dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate Diploma),
 • posiadanie jednego z certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego:Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency (wcześniej FCE, CAE, CPE), TOEFL,IELTS na poziomie co najmniej B2),
 • kandydaci z krajów, w których językiem urzędowym jest język angielski, są zwolnieniz obowiązku przedstawienia certyfikatów lub ocen z języka angielskiego.

Perspektywy pracy po kierunku bioeconomy

Dzięki innowacyjności i interdyscyplinarności kierunku, absolwent BIOECONOMY jest przygotowany na bieżące zapotrzebowanie na rynku pracy.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę do tworzenia i prowadzenia firm, start-upów oraz podjęcia pracy w sektorze bioprzemysłu, biorafineriach, w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętą zrównoważoną gospodarką, w laboratoriach analitycznych, badawczych i diagnostycznych, centrach badawczo-rozwojowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się biogospodarką oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów.

Opinie o kierunku bioeconomy

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bioeconomy

Jakie uczelnie oferują kierunek bioeconomy

W których miastach można studiować kierunek bioeconomy

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Białostocka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Zamojska
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdański Uniwersytet Medyczny