Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w Warszawie

Wielu młodych ludzi marzy o stanowiskach menedżerskich. Tymczasem profesjonalne zarządzanie wymaga wiedzy, kompetencji, umiejętności, doświadczenia. Jeżeli planujesz studia z zakresu zarządzania w Warszawie, zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem.
zarządzanie w Warszawie

„Przedsiębiorcy upadają ze swoimi przedsiębiorstwami, bo tak umiłowali stare sposoby, ze nie mogą zdobyć się na zmiany”. Henry Ford

Zarządzanie - studia

Zarządzanie to kierunek dla osób, które chcą w przyszłości… zarządzać: własną firmą, działem, przedsiębiorstwem, projektem, korporacją, szpitalem. Studia przybliżają specyfikę funkcjonowania firmy, jej promowania, gospodarowania zasobami materialnymi i ludzkimi, analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w środowisku, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Zarządzanie to studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie). Większość uczelni umożliwia dalszą naukę na tym samym kierunku na studiach II stopnia (magisterskich). Wiele osób, po uzyskaniu dyplomu licencjata z zakresu zarządzania decyduje się kontynuować naukę na innym kierunku, co na pewno zwiększa jego możliwości zawodowe po ukończeniu studiów.

Zarządzanie w Warszawie

Lista uczelni oferujących kierunek zarządzanie jest bardzo długa. Każda ze szkół wyższych proponuje od kilku do kilkunastu specjalności, pozwalających kształcić się w wybranej, interesującej dziedzinie. Chcesz studiować Zarządzanie w Warszawie - wybierz jedną ze szkół wyższych.

Zarządzanie - rekrutacja

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów w oparciu o wyniki maturalne z konkretnych przedmiotów. Najczęściej jest to język obcy, matematyka, również geografia, historia, informatyka lub wos.

Rekrutacja do większości niepublicznych szkół wyższych odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zarządzanie możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia z zakresu zarządzania i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Zarządzanie - specjalizacje

Wybrane specjalności, jakie można wybrać na Zarządzaniu w Warszawie to przykładowo: zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, zarządzanie w gospodarce cyfrowej, przedsiębiorczość technologiczna, inżynieria cyfrowa, marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie biznesem, zarządzanie projektami w organizacji, zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie systemami informacyjnymi, biznes międzynarodowy, innowacje i przedsiębiorczość, marketing interaktywny, zarządzanie i PR w przedsiębiorstwie, transport-spedycja-logistyka, psychologia w biznesie, negocjacje i sprzedaż, doradztwo i coaching, HR manager, administracja rządowa i samorządowa, e-marketing i social media, marketing, przedsiębiorczość międzynarodowa, zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej, zarządzanie działalnością innowacyjną, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, zarządzanie w bankowości i finansach.

Jak widać więc studenci mają sporą dowolność przy wyborze interesującej ich ścieżki kształcenia.

Zarządzanie - przedmioty na studiach

Program studiów obejmuje grupę przedmiotów kształcenia ogólnego, związanych z kierunkiem, a także przypisanych konkretnym specjalnościom.

Studenci Zarządzania będą zmagać się z takimi kursami, jak mikroekonomia, makroekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, prawo, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami, marketing.

Czym zajmuje się menadżer?

Praca po zarządzaniu

Kierownicy, menedżerowie są niezbędni we wszystkich organizacjach, instytucjach, działach, przedsiębiorstwach - wszędzie tam, gdzie podejmowane są kluczowe dla działalności decyzje organizacyjne, strategiczne, finansowe, kadrowe. Zatem absolwenci Zarządzania mogą znaleźć zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach słuchowych, instytucjach kultury, organizacjach rządowych i samorządowych, firmach doradczych.

Ile zarabia menadżer?

Górnej granicy zarobków nie ma. Oczywiście kilkudziesięciotysięczne wynagrodzenia dotyczą grupy menedżerów najwyższego szczebla, zatrudnionych w korporacjach, koncernach międzynarodowych, instytucjach finansowych.

Na wysokość pensji wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa, branża, zaangażowany kapitał, skala działania, zakres obowiązków, również uzyskiwane wyniki.

Dyrektor HR może liczyć na zarobki w przedziale 25-56 tys. zł. W branży IT najwięcej zarobią dyrektorzy Software Deveopment - do 65 tys. zł. Płace dyrektorów ds. bezpieczeństwa to przedział 25-45 tys. zł.

Czy warto studiować zarządzanie?

Studenci zdobywają wiedzę, która umożliwi wejście w świat biznesu, poznają narzędzia analityczne, uzyskują umiejętności praktyczne w zakresie negocjacji, komunikacji, perswazji. Zyskują kompetencje w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami

Studia to czas zdobywania doświadczeń zawodowych, nawiązywania kontaktów.

Zarządzanie - opinie

Zarządzanie to ciągle jeden z bardzo chętnie wybieranych przez kandydatów kierunków studiów. Jeśli masz predyspozycje menedżerskie, jesteś osobą konsekwentną, zdeterminowaną, nastawioną na cele - z pewnością wybór tych studiów będzie satysfakcjonujący.

***

Szukaj więcej informacji o studiach ekonomicznych.

Tu znajdziesz opisy kierunków ekonomicznych.

Może szczególnie zainteresują Cię kierunki:

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie jakością i produkcją

Zarządzanie mediami i reklamą

Zarządzanie miastem

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie w Warszawie oferują kierunek zarządzanie

Jakie inne kierunki oferowane są w Warszawie

a
administracja administracja europejska administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego advanced analytics - big data aeronautics and astronautics aerospace engineering african studies afrykanistyka aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka biznesu analityka medyczna analiza danych - big data antropozoologia applied multilingual and multicultural studies arabistyka archaeology archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni informacyjnych architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją artes liberales astronomia audiofonologia z protetyką słuchu automatyka i robotyka automatyka i robotyka stosowana automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych aviation law and professional pilot licence
b
badania artystyczne bezpieczeństwo bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo żywności big data w analityce społecznej biocybernetyka i inżynieria biomedyczna bioetyka biofizyka biogospodarka bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinżynieria zwierząt biologia biotechnologia biotechnology budowa dróg i mostów budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego budownictwo business economics
c
charakteryzacja i kostiumografia charakteryzacja i wizaż chemia chemia jądrowa i radiofarmaceutyki chemia kosmetyczna chemia medyczna chemia żywności chemiczna analiza instrumentalna chrześcijańska turystyka religijna civil engineering cognitive science computer science computer science and information systems cyberbezpieczeństwo człowiek w cyberprzestrzeni
d
data science data science and business analytics data science in economics dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i medioznawstwo dziennikarstwo i nowe media
e
e-biznes economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekonomia ekonomia menedżerska ekonomiczna analiza prawa electric and hybrid vehicles engineering electrical engineering elektromobilność elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka environmental engineering etnologia i antropologia kulturowa eu energy and climate law european politics and economics europeistyka europeistyka - integracja europejska europejskie studia optyki okularowej i optometrii
f
farmacja fashion design & sustainable fashion managent filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia bałtycka filologia białoruska z językiem angielskim filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polskiego języka migowego filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia szwedzka filologia węgierska filologia włoska filozofia finance and accounting finance, international investment and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food science - technology and nutrition fotografia fotonika
g
gastronomia i hotelarstwo geodesy and cartography geodezja i kartografia geodezja i kataster geografia geoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii geologia poszukiwawcza geologia stosowana global business, finance and governance globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka przestrzenna graduate programme in political science graduate programme in teaching english to young learners grafika grafika reklamowa i multimedia
h
hebraistyka helwetologia higiena stomatologiczna hispanistyka stosowana historia historia i kultura Żydów historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki history of ancient mediterranean civilizations hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hr biznes partner humanitarian action
i
indologia indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i systemy informacyjne informatyka społeczna informatyka stosowana instrumentalistyka interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international business international business program international economics international legal communication international management and intercultural communication - global MBA international master program in management accounting international relations international relations and european studies international studies in philosophy inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria geoprzestrzenna inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria internetu rzeczy inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria obliczeniowa inżynieria ochrony zdrowia i promocja inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria środowiska inżynieria systemów bezzałogowych inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek menedżerski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka konserwacja i restauracja dzieł sztuki koreanistyka kosmetologia kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna kryminologia kryptologia i cyberbezpieczeństwo kultura Wschodu Starożytnego kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
l
language science and technology law in international relations and business leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logistyka ekonomiczna logistyka i administrowanie w mediach logopedia logopedia ogólna i kliniczna lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
machine learning malarstwo management management and production engineering marketing i sprzedaż masters in children’s rights and childhood studies matematyka matematyka i analiza danych materials science and engineering meblarstwo mechanical engineering mechanics of vehicles and construction machinery mechanika i budowa maszyn mechanika i projektowanie maszyn mechatronics mechatronics of vehicles and construction machinery mechatronika mechatronika pojazdów i maszyn roboczych media metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne międzykulturowe studia filologiczne międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe studia ochrony środowiska mikroelektronika mongolistyka i tybetologia montaż filmowy montaż i color grading muzeologia muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria nauczanie fizyki nauczanie języków obcych nauki o rodzinie
o
obronność obronność państwa ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka operatorski operatorski camera/ light optoelektronika optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej organizowanie rynku pracy oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika zdolności i informatyki penitencjarystyka photonics pielęgniarstwo podatki politologia polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze polityka społeczna położnictwo post-pre production cinema power engineering praca socjalna prawo prawo finansowe i skarbowość prawo kanoniczne prawo w biznesie prawo w it prawo zatrudnienia produkcja filmowa produkcja medialna professional language profilaktyka społeczna i resocjalizacja projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i badania projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego projektowanie ubioru projektowanie ubioru i jego konteksty przemysłowe zastosowania informatyki psychologia psychologia i informatyka psychologia w biznesie psychoterapia publikowanie współczesne
q
quantitative finance quantitative methods in economics and information systems quantum physics and chemistry – individual research studies
r
radiogenomika ratownictwo medyczne ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna realizacja dźwięku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia religions of asia and africa: buddhism, islam and others reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa reżyseria filmowa i telewizyjna robotics and automatic control robotyka i automatyka rolnictwo rzeźba
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna scenariopisarstwo scenografia sinologia slawistyka social and public policy sociology socjologia socjologia cyfrowa socjologia interwencji społecznych socjologia stosowana i antropologia społeczna specjalistyczne studia teologiczne sport stosowana psychologia zwierząt stosunki i prawo międzynarodowe stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia euroazjatyckie studia kanadyjskie studia miejskie studia wschodnie stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku sustainable development sustainable horticulture sztuka mediów sztuka operatorska sztuka pisania sztuki społeczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia biomedyczna technologia chemiczna technologia drewna technologia kosmetyku technologia teatru lalek technologia żywności i żywienie człowieka technologie elektroniczne i telekomunikacyjne technologie energetyki odnawialnej technologie finansowe technologie przełomowe telecommunications telekomunikacja teologia terapia zajęciowa toksykologia z elementami kryminalistyki towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo w biogospodarce transport turkologia turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja tworzenie gier wideo
u
ukrainistyka z językiem angielskim undergraduate programme in political science
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie big data zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności zarządzanie zasobami ludzkimi zastosowanie fizyki w biologii i medycynie zdrowie publiczne zootechnika
ż
życie publiczne żywienie człowieka i ocena żywności
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Opole