Jakiego kierunku studiów szukasz?

Aerospace engineering

Studenci kierunku Aerospace Engineering zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie mechaniki i termodynamiki, w tym procesów spalania materiałów i technologii ich wytwarzania, głównie tych, które znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym. W programie studiów uwzględniono również przedmioty z zakresu elektroniki i informatyki. Studia mają przygotować do konstruowania zespołów głównych różnego rodzaju statków powietrznych, w tym również rakiet i satelitów. Studenci zostają wyposażeni w umiejętności inżynierskie w zakresie projektowania lekkich konstrukcji metalowych lub kompozytowych, osprzętu lotniczego oraz systemów automatycznego sterowania statkami powietrznymi lub kosmicznymi.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku aerospace engineering

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami ścisłymi, posiadających techniczny umysł i predyspozycje do twórczego rozwiązywania problemów, pasjonujących się lotnictwem i kosmonautyką.

Program kształcenia na kierunku aerospace engineering

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Engineering Graphics
 • Engineering Physics
 • Environment Protection
 • Mechanics
 • Thermodynamics
 • Aeronautical Systems
 • Manufacturing Technology
 • Astronautics
 • Chemistry of Combustion
 • Rotorcraft aeromechanics
 • Aircraft Maintenance
 • Computational Fluid Dynamics.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku aerospace engineering

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru,
 • język obcy.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim muszą legitymować się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego potwierdzoną przez, do wyboru:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub maturę IB/EB,
 • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej,
 • egzamin maturalny w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Perspektywy pracy po kierunku aerospace engineering

Dzięki temu, iż kształcenie na tym kierunku odbywa się w języku angielskim, absolwent znajdzie zatrudnienie w międzynarodowych firmach sektora lotniczego i kosmicznego oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także wszelkiego rodzaju firmach projektowych i produkcyjnych spoza branży lotniczej, wdrażających zaawansowane technologie konstrukcyjne, materiałowe i informatyczne.

Opinie o kierunku aerospace engineering

Kierunki pokrewne do kierunku aerospace engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek aerospace engineering

W których miastach można studiować kierunek aerospace engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie