Jakiego kierunku studiów szukasz?

Farmacja w Warszawie

Studia na farmacji cieszą się nieustająco dużą popularnością. Kuszące są owiane legendą zarobki w firmach farmaceutycznych. Kilka aptek na każdym osiedlu czy w każdej małej miejscowości wydaje się być gwarancją zatrudnienia dla absolwentów farmacji.
farmacja w Warszawie

Farmacja - studia

Tempo rozwoju przemysłu farmaceutycznego zawdzięczamy postępowi cywilizacyjnemu. Nowe leki zwalczają epidemie chorób zakaźnych, poprawiają jakość i zwiększają długość życia ludzi. Miliony dolarów są inwestowane w opracowywanie i umieszczanie na rynku nowych leków.

To branża niezwykle rozwojowa i dochodowa - potrzebująca specjalistów, osób z wykształceniem kierunkowym.

Studia na Farmacji trwają 5 lat, realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Czym zajmuje się farmaceuta?

Farmaceuta - aptekarz zajmuje się prawidłowym sporządzaniem leków recepturowych, przechowywaniem, identyfikacją oraz sprzedażą produktów leczniczych. Zadaniem farmaceuty klinicznego jest przeprowadzanie analiz materiału biologicznego, udzielanie lekarzowi wskazówek na temat wzajemnej interakcji leków i kierowanie w ten sposób terapią. Farmaceuta technolog czuwa nad właściwym przebiegiem procesu produkcyjnego leków, opracowuje nowe technologie.

Farmacja - przedmioty na studiach

W programie nauczania na kierunku farmacja znajdują się m.in. takie przedmioty jak: matematyka, chemia ogólna, biologia z genetyką, botanika, historia farmacji, chemia analityczna, fizjologia, pierwsza pomoc, chemia organiczna, higiena i epidemiologia, chemia leków, metabolizm leków, biochemia, immunologia, famakognozja, farmakologia z farmakodynamiką, synteza i technologia środków leczniczych, prawo farmaceutyczne, etyka zawodu, przemysłowa technologia leku, farmakogenomika, faramkokinetyka.

Studenci IV roku wybierają jeden z fakultatywnych bloków:

 • farmacja analityczna
 • farmacja kliniczna
 • farmacja przemysłowa i biotechnologia farmaceutyczna
 • kosmetologia farmaceutyczna z elementami medycyny estetycznej
 • toksykologia farmaceutyczna i środowiskowa
 • projektowanie leków.

Ponadto studenci odbywają wakacyjne praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej oraz trwające 6 miesięcy praktyki zawodowe w aptece, która posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Farmacja - rekrutacja

Kandydaci na farmację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym muszą zdać na maturze biologię i chemię na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru matematykę lub fizykę (i astronomię) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Konkurencja jest duża, wynik na maturze w granicy 70% daje szansę na indeks na farmacji.

Jeśli chcesz sprawdzić szczegółowe zasady rekrutacji na Farmację w innych ośrodkach akademickich, w tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia farmaceutyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Ile kosztują studia na farmacji?

Niestacjonarne studia na kierunku farmacja kosztują 36 000 zł za rok.

Praca po farmacji

Farmaceuci są poszukiwanymi pracownikami w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Mogą pracować w instytucjach odpowiedzialnych za wprowadzanie leków na rynek, przedsiębiorstwach produkujących czy zajmujących się handlem produktami leczniczymi czy materiałami medycznymi. Absolwenci farmacji są zatrudniani w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej
 • instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • placówkach i instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.
 • podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzanie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • w urzędach i instytucjach działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia
 • jednostkach naukowo-badawczych związanych z badaniami nad lekiem
 • placówkach prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia
 • kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska.

Absolwenci znajdują również pracę na stanowiskach takich jak:

 • przedstawiciel medyczny
 • przedstawiciel farmaceutyczny
 • asystent działu sprzedaży
 • asystent działu marketingu.

Ile zarabiają farmaceuci?

Absolwenci kierunku mogą liczyć na zarobki od 5000 do 10000 tys. brutto.

Mediana wynagrodzeń to ok. 5700 zł brutto.

Czy warto studiować farmację?

Na branżę farmaceutyczną, jako tą o dużym potencjale wskazuje Team Leader HRK:


Farmacja - opinie

O swoich doświadczeniach opowiada studentka trzeciego roku:

***

Tu znajdziesz więcej informacji o studiach medycznych.

Przeczytaj opisy kierunków medycznych.

Może zainteresują Cię szczególnie kierunki:

Biotechnologia

Biotechnologia medyczna

Biologia

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zdrowie publiczne

Ratownictwo medyczne

Kierunek lekarski

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Jakie uczelnie w Warszawie oferują kierunek farmacja

Jakie inne kierunki oferowane są w Warszawie

a
administracja administracja europejska administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego advanced analytics - big data aeronautics and astronautics aerospace engineering african studies afrykanistyka aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka biznesu analityka medyczna analiza danych - big data antropozoologia applied multilingual and multicultural studies arabistyka archaeology archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni informacyjnych architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją artes liberales astronomia audiofonologia z protetyką słuchu automatyka i robotyka automatyka i robotyka stosowana automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych aviation law and professional pilot licence
b
badania artystyczne bezpieczeństwo bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo żywności big data w analityce społecznej biocybernetyka i inżynieria biomedyczna bioetyka biofizyka biogospodarka bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinżynieria zwierząt biologia biotechnologia biotechnology budowa dróg i mostów budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego budownictwo business economics
c
charakteryzacja i kostiumografia charakteryzacja i wizaż chemia chemia jądrowa i radiofarmaceutyki chemia kosmetyczna chemia medyczna chemia żywności chemiczna analiza instrumentalna chrześcijańska turystyka religijna civil engineering cognitive science computer science computer science and information systems cyberbezpieczeństwo człowiek w cyberprzestrzeni
d
data science data science and business analytics data science in economics dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i medioznawstwo dziennikarstwo i nowe media
e
e-biznes economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekonomia ekonomia menedżerska ekonomiczna analiza prawa electric and hybrid vehicles engineering electrical engineering elektromobilność elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka environmental engineering etnologia i antropologia kulturowa eu energy and climate law european politics and economics europeistyka europeistyka - integracja europejska europejskie studia optyki okularowej i optometrii
f
farmacja fashion design & sustainable fashion managent filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia bałtycka filologia białoruska z językiem angielskim filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polskiego języka migowego filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia szwedzka filologia węgierska filologia włoska filozofia finance and accounting finance, international investment and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food science - technology and nutrition fotografia fotonika
g
gastronomia i hotelarstwo geodesy and cartography geodezja i kartografia geodezja i kataster geografia geoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii geologia poszukiwawcza geologia stosowana global business, finance and governance globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka przestrzenna graduate programme in political science graduate programme in teaching english to young learners grafika grafika reklamowa i multimedia
h
hebraistyka helwetologia higiena stomatologiczna hispanistyka stosowana historia historia i kultura Żydów historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki history of ancient mediterranean civilizations hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hr biznes partner humanitarian action
i
indologia indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i systemy informacyjne informatyka społeczna informatyka stosowana instrumentalistyka interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international business international business program international economics international legal communication international management and intercultural communication - global MBA international master program in management accounting international relations international relations and european studies international studies in philosophy inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria geoprzestrzenna inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria internetu rzeczy inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria obliczeniowa inżynieria ochrony zdrowia i promocja inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria środowiska inżynieria systemów bezzałogowych inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek menedżerski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka konserwacja i restauracja dzieł sztuki koreanistyka kosmetologia kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna kryminologia kryptologia i cyberbezpieczeństwo kultura Wschodu Starożytnego kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
l
language science and technology law in international relations and business leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logistyka ekonomiczna logistyka i administrowanie w mediach logopedia logopedia ogólna i kliniczna lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
machine learning malarstwo management management and production engineering marketing i sprzedaż masters in children’s rights and childhood studies matematyka matematyka i analiza danych materials science and engineering meblarstwo mechanical engineering mechanics of vehicles and construction machinery mechanika i budowa maszyn mechanika i projektowanie maszyn mechatronics mechatronics of vehicles and construction machinery mechatronika mechatronika pojazdów i maszyn roboczych media metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne międzykulturowe studia filologiczne międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe studia ochrony środowiska mikroelektronika mongolistyka i tybetologia montaż filmowy montaż i color grading muzeologia muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria nauczanie fizyki nauczanie języków obcych nauki o rodzinie
o
obronność obronność państwa ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka operatorski operatorski camera/ light optoelektronika optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej organizowanie rynku pracy oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika zdolności i informatyki penitencjarystyka photonics pielęgniarstwo podatki politologia polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze polityka społeczna położnictwo post-pre production cinema power engineering praca socjalna prawo prawo finansowe i skarbowość prawo kanoniczne prawo w biznesie prawo w it prawo zatrudnienia produkcja filmowa produkcja medialna professional language profilaktyka społeczna i resocjalizacja projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i badania projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego projektowanie ubioru projektowanie ubioru i jego konteksty przemysłowe zastosowania informatyki psychologia psychologia i informatyka psychologia w biznesie psychoterapia publikowanie współczesne
q
quantitative finance quantitative methods in economics and information systems quantum physics and chemistry – individual research studies
r
radiogenomika ratownictwo medyczne ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna realizacja dźwięku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia religions of asia and africa: buddhism, islam and others reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa reżyseria filmowa i telewizyjna robotics and automatic control robotyka i automatyka rolnictwo rzeźba
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna scenariopisarstwo scenografia sinologia slawistyka social and public policy sociology socjologia socjologia cyfrowa socjologia interwencji społecznych socjologia stosowana i antropologia społeczna specjalistyczne studia teologiczne sport stosowana psychologia zwierząt stosunki i prawo międzynarodowe stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia euroazjatyckie studia kanadyjskie studia miejskie studia wschodnie stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku sustainable development sustainable horticulture sztuka mediów sztuka operatorska sztuka pisania sztuki społeczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia biomedyczna technologia chemiczna technologia drewna technologia kosmetyku technologia teatru lalek technologia żywności i żywienie człowieka technologie elektroniczne i telekomunikacyjne technologie energetyki odnawialnej technologie finansowe technologie przełomowe telecommunications telekomunikacja teologia terapia zajęciowa toksykologia z elementami kryminalistyki towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo w biogospodarce transport turkologia turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja tworzenie gier wideo
u
ukrainistyka z językiem angielskim undergraduate programme in political science
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie big data zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności zarządzanie zasobami ludzkimi zastosowanie fizyki w biologii i medycynie zdrowie publiczne zootechnika
ż
życie publiczne żywienie człowieka i ocena żywności
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu