Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analiza danych - big data

Studia na kierunku Analiza danych – big data dostarczają specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy.

Student zostaje wyposażony w wiedzę o matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych metodach i narzędziach analizy danych. Uczy się również budowy modeli prognostycznych i symulacyjnych z odniesieniem do zjawisk społecznych, gospodarczych czy biznesowych oraz programowania z wykorzystaniem języków programowania: Python, SAS, R, SCALA. Duży nacisk kładziony jest również na rozwijanie kompetencji służących pracy zespołowej w zespołach data science.

Dla kogo studia na kierunku analiza danych - big data

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób, które mają szerokie zainteresowania. Odnajdą się na nim pasjonaci matematyki i informatyki, którzy są również obserwatorami zjawisk społecznych, gospodarczych i biznesowych. To studia dla osób ciekawych możliwości pozyskiwania i przetwarzania danych z różnych źródeł (bazy danych, pliki tekstowe, pliki multimedialne, strony internetowe, sieci społecznościowe, dane sensoryczne i geolokacyjne).

Program kształcenia na kierunku analiza danych - big data

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • historia myśli ekonomicznej
 • prawo gospodarcze
 • analiza danych w czasie rzeczywistym
 • big data
 • data mining
 • makroekonomia zaawansowana
 • prezentacja i wizualizacja danych
 • statystyczne reguły decyzyjne
 • algebra i analiza matematyczna
 • ekonometria finansowa
 • ekonometria szeregów czasowych
 • rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne
 • statystyka aktuarialna i teoria ryzyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analiza danych - big data

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne odbywa się w oparciu o wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Perspektywy pracy po kierunku analiza danych - big data

Absolwenci tego kierunku to poszukiwani specjaliści na rynku pracy w kraju i za granicą, dysponujący wiedzą i kompetencjami umożliwiającymi podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych. Znajdują zatrudnienie w instytucjach zajmujących się działalnością społeczną, gospodarczą, biznesową, w administracji rządowej, samorządowej, nauce i edukacji, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych.

Opinie o kierunku analiza danych - big data

Osoby zainteresowane kierunkiem mogą zobaczyć, jak praktycznie wykorzystują wiedzę ci którzy wybrali pracę w branży analizy danych:

Kierunki pokrewne do kierunku analiza danych - big data

Jakie uczelnie oferują kierunek analiza danych - big data

W których miastach można studiować kierunek analiza danych - big data

Komentarze (1)

Mariusz
Pracuję jako programista w małej firmie i zostałem poproszony o uzupełnienie wiedzy z zakresu analizy danych- wybór padł na WSKZ (robię podyplomowo), bo zależało mi na nauce online tak, aby nie dojeżdżać na zajęcia co 2 tygodnie. Materiały są dobrej jakości.
02.06.2022

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku