Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analiza danych - big data

Studia na kierunku Analiza danych – big data dostarczają specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy.

Student zostaje wyposażony w wiedzę o matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych metodach i narzędziach analizy danych. Uczy się również budowy modeli prognostycznych i symulacyjnych z odniesieniem do zjawisk społecznych, gospodarczych czy biznesowych oraz programowania z wykorzystaniem języków programowania: Python, SAS, R, SCALA. Duży nacisk kładziony jest również na rozwijanie kompetencji służących pracy zespołowej w zespołach data science.

Dla kogo studia na kierunku analiza danych - big data

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób, które mają szerokie zainteresowania. Odnajdą się na nim pasjonaci matematyki i informatyki, którzy są również obserwatorami zjawisk społecznych, gospodarczych i biznesowych. To studia dla osób ciekawych możliwości pozyskiwania i przetwarzania danych z różnych źródeł (bazy danych, pliki tekstowe, pliki multimedialne, strony internetowe, sieci społecznościowe, dane sensoryczne i geolokacyjne).

Program kształcenia na kierunku analiza danych - big data

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • historia myśli ekonomicznej
 • prawo gospodarcze
 • analiza danych w czasie rzeczywistym
 • big data
 • data mining
 • makroekonomia zaawansowana
 • prezentacja i wizualizacja danych
 • statystyczne reguły decyzyjne
 • algebra i analiza matematyczna
 • ekonometria finansowa
 • ekonometria szeregów czasowych
 • rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne
 • statystyka aktuarialna i teoria ryzyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analiza danych - big data

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne odbywa się w oparciu o wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Perspektywy pracy po kierunku analiza danych - big data

Absolwenci tego kierunku to poszukiwani specjaliści na rynku pracy w kraju i za granicą, dysponujący wiedzą i kompetencjami umożliwiającymi podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych. Znajdują zatrudnienie w instytucjach zajmujących się działalnością społeczną, gospodarczą, biznesową, w administracji rządowej, samorządowej, nauce i edukacji, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych.

Opinie o kierunku analiza danych - big data

Osoby zainteresowane kierunkiem mogą zobaczyć, jak praktycznie wykorzystują wiedzę ci którzy wybrali pracę w branży analizy danych:

Kierunki pokrewne do kierunku analiza danych - big data

Jakie uczelnie oferują kierunek analiza danych - big data

W których miastach można studiować kierunek analiza danych - big data

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu