Jakiego kierunku studiów szukasz?

Data science and business analytics

Nauka o danych wykorzystuje różne metody w celu pozyskiwania informacji i analizowania danych. Jest ona bardzo pożądana na rynku, ponieważ daje ogromne możliwości dla biznesu w procesie podejmowania decyzji strategicznych dla firm i przedsiębiorstw.

Studia na kierunku Data Science and Business Analytics opierają się nie tylko na zdobywaniu specjalistycznej wiedzy w zakresie analizy danych, ekonometrii, uczenia maszynowego i programowania IT, ale mają również na celu wzmacnianie umiejętności miękkich. Duży nacisk kładziony jest na zdobycie szerokich umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Są to płatne studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarne prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku data science and business analytics

To kierunek studiów dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z analityką biznesową i finansami oraz mechanizmami rządzącymi gospodarką. Na tym kierunku odnajdą się osoby przedsiębiorcze, komunikatywne, potrafiące działać w zespole, pracować i kierować działaniami w grupie.

Studia są skierowane do studentów, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

Program kształcenia na kierunku data science and business analytics

Program opiera się głównie na przedmiotach informatycznych i analitycznych, zawiera także kursy z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, jak również komunikacji i autoprezentacji, negocjacji czy case-study dla biznesu. Przykładowe przedmioty realizowane w toku studiów to:

  • Advanced Econometrics
  • Algorithms for Data Science
  • Advanced Econometrics
  • Webscrapping and Social Media Scrapping
  • Advanced Programming in R
  • Understanding Business
  • Reproducible Research.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku data science and business analytics

Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o:

  • przygotowanie Research Experience Letter - dokument przedstawiający opis doświadczeń, związanych z dziedziną studiów, potwierdzony przez opiekunów projektu,
  • punkty za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów - przedstawienie dokumentu potwierdzającego przebiegu studiów (suplement do dyplomu),
  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Perspektywy pracy po kierunku data science and business analytics

Absolwent tego kierunku dysponuje przygotowaniem merytorycznym i językowym do budowania kariery na stanowiskach specjalistycznych w działach analitycznych i badawczych. Realizacja studiów w języku angielskim otwiera przed absolwentem rynek pracy, daje możliwość zatrudnienia w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich działających na rynkach międzynarodowych.

Opinie o kierunku data science and business analytics

Warto zaznaczyć, iż kierunek zajmuje wysokie lokaty w międzynarodowych rankingach, a jego absolwenci osiągają najwyższe średnie zarobki w Polsce już w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Osoby zainteresowane studiami na tym kierunku powinny zajrzeć na stronę:

Kierunki pokrewne do kierunku data science and business analytics

Jakie uczelnie oferują kierunek data science and business analytics

W których miastach można studiować kierunek data science and business analytics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni