Jakiego kierunku studiów szukasz?

Penitencjarystyka

Studia na kierunku Penitencjarystyka mają na celu wykształcenie kandydatów na funkcjonariuszy w Służbie Więziennej.

Studenci w trakcie trwania studiów są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Penitencjarystyka zakończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Studia stacjonarne II stopnia będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Zajęcia będą się odbywać w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Dla kogo studia na kierunku penitencjarystyka

Studia skierowane są do osób zainteresowanych:

 • tematyką bezpieczeństwa społecznego
 • resocjalizacją
 • readaptacją społeczną osadzonych
 • profilaktyką społeczną.

Program kształcenia na kierunku penitencjarystyka

Studia obejmują zagadnienia z wielu obszarów jak:

 • pedagogika i nauki o bezpieczeństwie
 • psychologia
 • socjologia
 • nauki prawne
 • kryminologia.

Szczegóły związane z programem kształcenia dostępne są na platformie uczelni po zalogowaniu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku penitencjarystyka

Wymagania rekrutacyjne na kierunek penitencjarystyka:

 • obywatelstwo polskie
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • posiadanie pełni praw publicznych
 • rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • niekaralność
 • zdana matura
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby - stosowne badania, rozmowa kwalifikacyjna, testy sprawnościowe
 • podanie o przyjęcie do służby kandydackiej
 • zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Perspektywy pracy po kierunku penitencjarystyka

Studenci otrzymują gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Opinie o kierunku penitencjarystyka

W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani.

Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Kierunki pokrewne do kierunku penitencjarystyka

Jakie uczelnie oferują kierunek penitencjarystyka

W których miastach można studiować kierunek penitencjarystyka

Komentarze (1)

Paweł
Czy to jakaś nowość, czy są już absolwenci??
17.03.2020