Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria ochrony zdrowia i promocja trwają 3,5 roku i mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu nauk chemicznych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o zdrowiu, nauk prawnych oraz inżynierii chemicznej, którzy będą konkurencyjną i pożądaną kadrą w obszarach ochrony zdrowia publicznego. Absolwent tego kierunku będzie potrafił realizować zadania zawodowe z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Koncepcja kształcenia na prezentowanych studiach odpowiada na oczekiwania sektora ochrony zdrowia poprzez dostarczenie profesjonalnych kadr, których sprofilowana wiedza posłuży do rozwiązywania problemów populacji związanych ze zdrowiem i jego ochroną.

Program studiów kładzie nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi zrozumieć i podejmować w pracy zawodowej działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia, a co więcej wdrożyć działania służące wydajności, optymalizacji organizacji sektora, a także podmiotów realizujących zadania w tym obszarze.

Koncepcja kształcenia studentów koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną, a dalej na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalające na podjęcie przez niego skoordynowanych działań profilaktycznych, naprawczych w sektorze zdrowia, a także realizacji zadań inżynierskich ukierunkowanych na bezpieczeństwo zdrowotne populacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Oferowane są dwie ścieżki kształcenia:

 • Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
 • Bezpieczeństwo żywności.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Jeżeli widzisz swoją przyszłość zawodową w szeroko rozumianym obszarze zdrowia publicznego, ten kierunek z pewnością Cię zainteresuje.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Po ukończeniu studiów absolwent tego kierunku:

 • rozumie znaczenie pojęć właściwych dla zdrowia, w tym zagadnień dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także wyjaśnia ich znaczenie dla prawidłowej komunikacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i interesariuszami wewnętrznymi;
 • ma wiedzę o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną;
 • ma wiedzę o zasadach prawidłowej komunikacji, w tym również o możliwościach wykorzystania w tym procesie różnych rozwiązań informatycznych i innych form przekazu;
 • potrafi ocenić ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów korzystających z produktów o określonych właściwościach użytkowych;
 • potrafi zaplanować i zainicjować działania w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i ochrony zdrowia w zakładach produkujących produkty o pożądanych właściwościach użytkowych oraz w podmiotach z nimi współpracującymi;
 • posiada umiejętności pożądane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego w zakresie planowania kampanii społecznych o tematyce właściwej dla studiowanego kierunku;
 • posiada umiejętność zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, jak i bezpieczeństwem informacji medycznej;
 • opracowuje dane epidemiologiczne analizując przebieg obserwowanych zjawisk, wykorzystując do tego celu niezbędne narzędzia do analizy statystycznej.
 • Przykładowe przedmioty w programie studiów:
  • Wprowadzenie do zdrowia publicznego
  • Biologia człowieka
  • Immunologia i alergologia
  • Higiena
  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Podstawy prawa z elementami prawa administracyjnego
  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
  • Prawo żywnościowe/ Prawo kosmetyczne
  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Biostatystyka
  • Kwalifikowana pierwsza pomoc
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych
  • Telemedycyna i e-zdrowie
  • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
  • Biochemia

  Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie www Uczelni.

  Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • podmioty lecznicze
  • podmioty administracji samorządowej i państwowej wykonujące zadania z zakresu zdrowia publicznego
  • stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • laboratoria kontroli jakości i badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych/ produktów żywności
  • laboratoria analityczne
  • podmioty produkujące żywność, kosmetyki, w tym również produkty FMCG.

  Opinie o kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  W których miastach można studiować kierunek inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Komentarze (0)

  brak komentarzy…

  Zobacz również

  Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
  Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
  Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
  Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
  Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
  Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
  Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
  Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
  Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
  Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
  Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
  Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
  Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
  Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
  Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
  Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
  Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
  Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
  Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
  Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
  Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
  Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
  Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
  Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
  Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
  Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
  Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
  Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
  Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
  Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
  Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
  Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Akademia Tarnowska
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Collegium Humanum w Poznaniu
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Collegium Humanum w Szczecinie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Collegium Humanum w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Politechnika Łódzka
  • Uniwersytet SWPS Katowice
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
  • Collegium Humanum w Warszawie
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Uniwersytet WSB Merito Opole
  • Collegium Humanum w Kielcach
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Uniwersytet WSB Merito Łódź
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Politechnika Białostocka
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Akademia Zamojska
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Collegium Humanum w Rzeszowie
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Politechnika Śląska
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Uniwersytet Kaliski
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Bydgoska Szkoła Wyższa
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Collegium Humanum w Lublinie
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Collegium Humanum we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Collegium Humanum w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Politechnika Częstochowska
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Politechnika Poznańska