Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria ochrony zdrowia i promocja trwają 3,5 roku i mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu nauk chemicznych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o zdrowiu, nauk prawnych oraz inżynierii chemicznej, którzy będą konkurencyjną i pożądaną kadrą w obszarach ochrony zdrowia publicznego. Absolwent tego kierunku będzie potrafił realizować zadania zawodowe z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Koncepcja kształcenia na prezentowanych studiach odpowiada na oczekiwania sektora ochrony zdrowia poprzez dostarczenie profesjonalnych kadr, których sprofilowana wiedza posłuży do rozwiązywania problemów populacji związanych ze zdrowiem i jego ochroną.

Program studiów kładzie nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi zrozumieć i podejmować w pracy zawodowej działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia, a co więcej wdrożyć działania służące wydajności, optymalizacji organizacji sektora, a także podmiotów realizujących zadania w tym obszarze.

Koncepcja kształcenia studentów koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną, a dalej na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalające na podjęcie przez niego skoordynowanych działań profilaktycznych, naprawczych w sektorze zdrowia, a także realizacji zadań inżynierskich ukierunkowanych na bezpieczeństwo zdrowotne populacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Oferowane są dwie ścieżki kształcenia:

 • Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
 • Bezpieczeństwo żywności.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Jeżeli widzisz swoją przyszłość zawodową w szeroko rozumianym obszarze zdrowia publicznego, ten kierunek z pewnością Cię zainteresuje.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Po ukończeniu studiów absolwent tego kierunku:

 • rozumie znaczenie pojęć właściwych dla zdrowia, w tym zagadnień dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także wyjaśnia ich znaczenie dla prawidłowej komunikacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i interesariuszami wewnętrznymi;
 • ma wiedzę o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną;
 • ma wiedzę o zasadach prawidłowej komunikacji, w tym również o możliwościach wykorzystania w tym procesie różnych rozwiązań informatycznych i innych form przekazu;
 • potrafi ocenić ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów korzystających z produktów o określonych właściwościach użytkowych;
 • potrafi zaplanować i zainicjować działania w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i ochrony zdrowia w zakładach produkujących produkty o pożądanych właściwościach użytkowych oraz w podmiotach z nimi współpracującymi;
 • posiada umiejętności pożądane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego w zakresie planowania kampanii społecznych o tematyce właściwej dla studiowanego kierunku;
 • posiada umiejętność zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, jak i bezpieczeństwem informacji medycznej;
 • opracowuje dane epidemiologiczne analizując przebieg obserwowanych zjawisk, wykorzystując do tego celu niezbędne narzędzia do analizy statystycznej.
 • Przykładowe przedmioty w programie studiów:
  • Wprowadzenie do zdrowia publicznego
  • Biologia człowieka
  • Immunologia i alergologia
  • Higiena
  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Podstawy prawa z elementami prawa administracyjnego
  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
  • Prawo żywnościowe/ Prawo kosmetyczne
  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Biostatystyka
  • Kwalifikowana pierwsza pomoc
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych
  • Telemedycyna i e-zdrowie
  • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
  • Biochemia

  Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie www Uczelni.

  Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • podmioty lecznicze
  • podmioty administracji samorządowej i państwowej wykonujące zadania z zakresu zdrowia publicznego
  • stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • laboratoria kontroli jakości i badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych/ produktów żywności
  • laboratoria analityczne
  • podmioty produkujące żywność, kosmetyki, w tym również produkty FMCG.

  Opinie o kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  W których miastach można studiować kierunek inżynieria ochrony zdrowia i promocja

  Komentarze (0)

  brak komentarzy…

  Zobacz również

  Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
  Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
  Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
  Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
  Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
  Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
  Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
  Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
  Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
  Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
  Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
  Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
  Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
  Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
  Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
  Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
  Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
  Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
  Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
  Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
  Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
  Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
  Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
  Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
  Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
  Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
  Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
  Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
  Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
  Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
  Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
  Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Politechnika Lubelska
  • Politechnika Śląska
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Collegium Humanum w Poznaniu
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Politechnika Częstochowska
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Politechnika Łódzka
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Akademia Tarnowska
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
  • Uniwersytet Kaliski
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Akademia Jagiellońska w Toruniu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Collegium Humanum w Rzeszowie
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
  • Politechnika Poznańska
  • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Akademia Zamojska
  • Collegium Humanum w Warszawie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Uniwersytet Gdański